Παρατείνεται μέχρι 10 Σεπτεμβρίου η Δράση -Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ

by Expertnews.gr
 Δημοσιεύθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜμΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ.

   Η προθεσμία υποβολής παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Τη σχετική απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη οι ενδιαφερόμενοι θα την βρουν στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ.


NEWS