ΔΕΠΑ Εμπορίας-Κωνσταντίνος Ξιφαράς: Βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για τη χώρα μας

by Expertnews.gr

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, κ Κωνσταντίνος Ξιφαράς.

Μετά τη δοκιμασία της πανδημίας, η Ευρώπη- και η χώρα μας- εισήλθε στη δίνη μίας πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης. Οι αιτίες της κρίσης αυτής ποικίλουν, είναι ωστόσο εμφανές ότι λόγω των ειδικών συνθηκών η παγκόσμια οικονομία την τελευταία διετία βρέθηκε να τελεί υπό καθεστώς lockdown, οι επιπτώσεις του οποίου έπληξαν και τον ενεργειακό κλάδο και σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, οδήγησαν σε εκρηκτικές ανατιμήσεις στο κόστος της ενέργειας. Πρόσφατα επετεύχθη μια μερική αναχαίτιση του φαινομένου καθώς και ελαφρά διόρθωση των τιμών όμως η ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών αναμένεται να επέλθει την άνοιξη του ερχόμενου έτους.

Για την αντιμετώπιση του δυσεπίλυτου αυτού προβλήματος και θέλοντας να περιορίσει τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις που αυτό δύναται να προκαλέσει, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού, παρενέβη στην αγορά προκειμένου να απορροφήσει 15% των ανατιμήσεων ελαφρύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους ήδη οικονομικά βεβαρυμμένους καταναλωτές ενώ ήδη εξετάζονται πολιτικές, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Για να αποκτήσει η ΔΕΠΑ Εμπορίας την οικονομική ευρωστία που την καθιστά ρυθμιστή της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου, προηγήθηκε μια διετία έντονων ζυμώσεων εντός του οργανισμού που περιλαμβάνει λεπτομερή σχεδιασμό και την κατάρτιση ενός νέου business plan από τη διοίκηση, υπό τους Ι. Παπαδόπουλο και Κ. Ξιφαρά, σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων στρατηγικών κινήσεων, όπως η επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών που έχει συνάψει με προμηθευτές-κολοσσούς διασφαλίζοντας ευνοϊκότερους όρους, και η σύναψη νέων μακροχρόνιων συμφωνιών που αποτελούν κλειδί στην επίτευξη της ενεργειακής επάρκειας της χώρας μας. Επιπροσθέτως, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, κατά το διάστημα αυτό έχει επιτύχει να μετασχηματιστεί σε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή επιχείρηση με υψηλή καθετοποίηση, ικανή να εξυπηρετήσει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών των πελατών της, αλλά και να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Παράλληλα, η διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης έχει αρχίσει και η ΔΕΠΑ Εμπορίας διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο, τόσο στην όλη διαδικασία όσο και στο νέο ενεργειακό τοπίο που διαμορφώνεται. Είναι σαφές ότι η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα ως καύσιμο-γέφυρα αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για την ολοκλήρωση της σύνθετης διαδικασίας της ενεργειακής μετάβασης. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία επενδύει σε πρωτοποριακές τεχνολογίες όπως το small scale LNG καθώς και το CNG (φυσικό αέριο σε συμπιεσμένη μορφή), που διευκολύνουν την μεταφορά του καυσίμου και τον εφοδιασμό δυσπρόσιτων περιοχών σε όλη την επικράτεια, με στόχο τη διάδοση της χρήσης του, την προώθηση της αεριοκίνησης αλλά και την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και αποδοτικής αλυσίδας ανεφοδιασμού LNG για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Ένας ακόμη σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης, είναι και η δημιουργία νέων υποδομών με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας να συμμετέχει με ποσοστό 20% στο νέο πλωτό σταθμό LNG της Gastrade στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος θα διασφαλίσει νέες ποσότητες φυσικού αερίου για την τροφοδοσία της ελληνικής και της περιφερειακής αγοράς της ΝΑ Ευρώπης. Αυτές οι υποδομές είναι απαραίτητες για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της χώρας και την εγγύηση της ενεργειακής της ασφάλειας, ενώ θα αποτελέσουν εφαλτήριο για τη μελλοντική ανάπτυξη νέων μορφών ενέργειας, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο του αναπτυξιακού πλάνου της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Το project White Dragon, με συντονιστή τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου έργου πράσινου υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία, θα έχει οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και την τοπική και την εθνική οικονομική ανάπτυξη.Η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνεχίζει να καταρτίζει καινοτόμα σχέδια που αποσκοπούν στην επέκταση του πεδίου δραστηριότητας της εταιρείας, με απώτερο στόχο την ομαλή μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό τοπίο. Ήδη η εταιρεία έχει δημιουργήσει, με την εξαγορά του 49% της North Solar, ένα δυναμικό «πράσινο» χαρτοφυλάκιο άνω των 200 MW το οποίο σχεδιάζει να διευρύνει.

Ο μετασχηματισμός και η εξέλιξη είναι προκλήσεις τις οποίες η ΔΕΠΑ Εμπορίας απέδειξε πως μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχώς παράλληλα με την υγιή ανάπτυξη του οργανισμού. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ κ Κωνσταντίνος Ξιφαράς, «Η ΔΕΠΑ έχει επιδείξει μία απαράμιλλη ικανότητα προσαρμογής στις νέες προκλήσεις χωρίς να παρεκκλίνει των στόχων της. Παράλληλα, με το πολυεπίπεδο πλάνο ανάπτυξης που υλοποιούμε, θέτουμε τις βάσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για τη χώρα μας, ώστε να αναδειχθεί σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο με αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο».NEWS