Τα ελληνικά χρώματα, φωτίζουν το αεροδρόμιο της Αθήνας

by Expertnews.gr

Τα ελληνικά χρώματα φωτίζουν σήμερα 25η Μαρτίου το αεροδρόμιο της Αθήνας.
Τιμώντας την εθνική μνήμη, τιμούμε φέτος και την εθνική προσπάθεια της χώρας μας, συλλογική και ατομική, για την υγεία και την προστασία όλων.NEWS