ΟΗΕ : έως το 2050, το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε αστικά κέντρα

by Expertnews.gr

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ , έως το 2050, το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε αστικά κέντρα, ενώ την ίδια περίοδο ο αριθμός των «μέγα-πόλεων» με πληθυσμό άνω των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων θα αυξηθεί από 43 σήμερα σε 51 .
Ο τρόπος που κινούμαστε στις πόλεις αλλάζει. Οι μετακινήσεις γίνονται πια με διάφορα μέσα,  λεωφορεία, τρένα, αυτοκίνητα, ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια, ενώ ο συνδυασμός τους για τη μετακίνηση σε μία διαδρομή είναι όλο και συχνότερος.

Σε ολόκληρο τον κόσμο, διαχειριστικές αρχές συγκοινωνιών  και ειδικοί επιστήμονες προσπαθούν να προσεγγίσουν με νέους τρόπους τα αστικά συστήματα συγκοινωνιών με στόχο να γίνουν περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμα. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των μέσων μεταφοράς θα διπλασιαστούν έως το 2050, και ήδη τα επιβατικά οχήματα αντιπροσωπεύουν το 70% αυτών των εκπομπών και το 50% του αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης .
Η αύξηση των επιλογών μετακίνησης, με αιχμή τις  δημόσιες συγκοινωνίες και τις διαφορετικές μορφές μικρο-κινητικότητας, είναι το κλειδί για τη μείωση τους. Η δημιουργία συστημάτων υψηλής απόδοσης και λειτουργικότητας για την πληρωμής και είσπραξη των ναύλων είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους ενθάρρυνσης της χρήσης των δημοσίων συγκοινωνιών και ενίσχυσης της βιωσιμότητάς τους.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον  προβάλλει επιτακτική η ανάγκη για υιοθέτηση λύσεων που θα επιτρέπουν εύκολες, γρήγορες και βιώσιμες μετακινήσεις των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών των πόλεων.
Βασικό μέσο επίτευξης του στόχου αυτού, είναι η υιοθέτηση και στα μέσα μεταφοράς, των ανέπαφων τρόπων πληρωμής, καθώς παντού στον κόσμο, οι καταναλωτές θέλουν να πραγματοποιούν γρήγορες και εύκολες πληρωμές. Είτε βρίσκονται σε κατάστημα, είτε αγοράζουν κάτι στο διαδίκτυο ή όταν μετακινούνται, οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν λιγότερο τα μετρητά . Και σήμερα, με την πανδημία του Covid-19, οι καταναλωτές προσπαθούν επίσης να αποφύγουν τις φυσικές επαφές, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής μετρητών από το ένα χέρι στο άλλο.  Εξάλλου, πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι η χρήση των δημοσίων συγκοινωνιών  θα αυξανόταν κατά 27% εάν ήταν η πληρωμή του εισιτηρίου ήταν ευκολότερη . Μπορούν λοιπόν η ανέπαφες πληρωμές με κάρτα, να βοηθήσουν να αρθεί ένα εμπόδιο  για τη χρήση των μέσων μεταφοράς και να βγάλει τους ανθρώπους από τα αυτοκίνητά τους.

NEWS

-