Μετασχηματισμό, με προεκτάσεις που υπογραμμίζονται από την εξωστρέφεια και τη δημιουργικότητα

by Expertnews.gr

Νικόλαος Μπακατσέλος, πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου


Η κοινωνία μας αντιμετωπίζει δομικές ανακατατάξεις, οι οποίες και αλλάζουν εκ βάθρων τον τρόπο διαμόρφωσης των πολιτικών που σχετίζονται με την ανάπτυξη. Βλέποντας τον παγκόσμιο χάρτη, διακρίνουμε μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος, στον πυρήνα της κοινωνίας, με τις τοπικές κοινότητες να γίνονται μια νέα αφετηρία ανάπτυξης και προόδου. Η διασύνδεση διαφορετικών “ παικτών” από ένα ευρύ οικοσύστημα, θεσμικό, επιχειρηματικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό οδηγεί σε ένα συνολικό μετασχηματισμό, με προεκτάσεις που υπογραμμίζονται από την εξωστρέφεια και τη δημιουργικότητα.

 

Αυτήν ακριβώς τη δυναμική, στην παγκόσμια διάστασή της, είχαμε τη χαρά να συζητήσουμε σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον διήμερο συνέδριο, Thessaloniki Future Thinking Dialogues, A hub of talent innovation and technology in the making, το οποίο ανέδειξε τη σημασία των Innovation Districts, ως την πλατφόρμα εκείνη, που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στην καινοτομία, στην εργασία και την έρευνα. Τα παραδείγματα από την Παγκόσμια Κοινότητα, αποτελούν τον οδηγό για την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών που μπορούμε και εμείς να υιοθετήσουμε για να οργανώσουμε τα τοπικά οικοσυστήματα στη βάση μιας διαρκούς εξέλιξης.

 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των επιτυχημένων Innovation Districts, είναι η ανθεκτικότητά τους και η δυνατότητα μέσα από την πρόσβαση στη γνώση, τη δυνατότητα για πειραματισμό και δημιουργικότητα, να αναπτύσσονται σε ιδιαίτερα δύσκολους και απαιτητικούς καιρούς και να ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες που παρουσιάζονται. Ο κύκλος συνδεσιμότητας, που αποτελείται από τη γη και τα κτήρια, τη δικτύωση και συνεργασία αλλά και το οικονομικό ενεργητικό στοιχειοθετούν την υγιή βάση που πλαισιώνει ένα Innovation District.

 

Στο κέντρο όλων των στρατηγικών όμως βρίσκεται η ανάδειξη του ανθρώπινου ταλέντου και η διαρκής εξέλιξη του σε ένα βιώσιμο περιβάλλον με ποιότητα ζωής που αφήνει τα σωστά περιθώρια επαγγελματικής ανέλιξης. Ένα τέτοιο παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής, που συγκεντρώνει σχεδόν το σύνολο των χαρακτηριστικών που το καθιστούν παράδειγμα προς μίμηση είναι το Cortex Innovation Community, στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ, το παλιότερο και μεγαλύτερο Innovation District στις ΗΠΑ, το οποίο φιλοξενεί 415 επιχειρήσεις και απασχολεί 5.800 εργαζόμενους. Με τα Πανεπιστήμια να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, δημιουργώντας ένα συλλογικό χώρο, όπου οι εταιρείες είχαν πρόσβαση στο ταλέντο, χωροθετήθηκε ένα πρότυπο Innovation District, κοντά σε περιοχές του αστικού ιστού και σε υποδομές εμπορικές, ψυχαγωγίας και οικιστικές, αναδεικνύοντας τη σημασία της επαφής στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κοινότητας.
NEWS