Κατάθεση ν/σ του υπ. Πολιτισμού για τον ΟΔΑΠ

by Expertnews.gr

Κατάθεση ν/σ του υπ. Πολιτισμού για τον ΟΔΑΠ , το Μουσείο-Ελαιοτριβείο Βρανά και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό

Στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής κατατέθηκε το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Αναδιοργάνωση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, ίδρυση ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μουσείο-Ελαιοτριβείο Βρανά» στον Δήμο Λέσβου, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις για το ιστορικό μουσείο Κρήτης και το μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.) με έδρα την Αθήνα, που έχει συσταθεί με το άρθρο 6 του ν. 4212/1929 (Α’ 240), μετονομάζεται σε «Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων» (Ο.Δ.Α.Π.), αναδιοργανώνεται και διέπεται εφεξής από τον παρόντα με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής, διαφανούς και αναπτυξιακής διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων της χώρας. Ο Ο.Δ.Α.Π. εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή η επωνυμία του Ο.Δ.Α.Π. ορίζεται ως “ Hellenic Organization of Cultural Resources Development (HOCRED)”.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Σχεδίου Νόμου συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο-Ελαιοτριβείο Βρανά» και έδρα τον Δήμο Μυτιλήνης. Το Μουσείο, που στεγάζεται στα ακίνητα στα οποία στεγάζεται το υφιστάμενο ελαιοτριβείο – μουσείο Βρανά, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σκοποί είναι η μελέτη, έρευνα, ανάδειξη και προβολή στο κοινό της βιομηχανικής κληρονομιάς του 19ου και των αρχών του εικοστού αιώνα στη Λέσβο και το Αιγαίο γενικότερα, καθώς και η διάσωση της ιστορικής μνήμης και παράδοσης της αστικής βιομηχανικής αρχιτεκτονικής ιδίως στην ελαιουργία, σαπωνοποιία, βυρσοδεψία, αλευροποιία, μακαρονοποιία, σιδηρουργία, αλλά και της αστικής και λαϊκής αρχιτεκτονικής στη Λέσβο και γενικότερα στο Αιγαίο.

Στο νομοσχέδιο υπάρχουν ακόμη ρυθμίσεις για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων κατά του κορονοϊού με την παράταση της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων λόγω ακύρωσης ή αναβολής πολιτιστικών εκδηλώσεων και ρυθμίσεις του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση των οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα.NEWS