Ανοικτή τη δυνατότητα επανόδου στις παλαιές ρυθμίσεις των 100 και των 120 δόσεων

by Expertnews.gr

 

Όσοι δεν πρόλαβαν να επανενταχθούν στις παλαιές ρυθμίσεις των 100 ή των 120 δόσεων , γιατί δεν πρόλαβαν να πληρώσουν μέχρι τις 30-11-2020 τη δόση του μηνός Νοεμβρίου 2020, θα έχουν μία νέα ευκαιρία για πληρωμή της δόσης αυτής και επανένταξη στις παλιές ρυθμίσεις τους.

Tι ισχύει

Σύμφωνα με νομοθετικές διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα:

1 Οσοι φορολογούμενοι πληγέντες από το πρώτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού άφησαν απλήρωτες και αρρύθμιστες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, για τις οποίες οι προθεσμίες καταβολής έληγαν κανονικά εντός της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020 αλλά πήραν παράταση μέχρι το τέλος Απριλίου 2021 λόγω αναστολών που δόθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, έχουν το δικαίωμα τμηματικής αποπληρωμής των συσσωρευμένων αυτών οφειλών είτε σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις άτοκα είτε σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί από τον Μάιο του 2021 και μετά.

Στη ρύθμιση αυτή μπορούν, συγκεκριμένα, να ενταχθούν:

* Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που έπαψαν τις δραστηριότητές τους αναγκαστικά, με κρατική εντολή, την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2020, για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού.

* Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που επλήγησαν οικονομικά από την κρίση του κορονοϊού, λόγω κάθετης πτώσης του κύκλου εργασιών τους σε έναν ή περισσότερους από τους μήνες της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020 και υπάγονται στις κατά καιρούς ανακοινωθείσες λίστες με τους πληττόμενους ΚΑΔ.

* Εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες των παραπάνω δύο περιπτώσεων, οι οποίοι βρέθηκαν σε προσωρινό καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας και έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

* Ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να αποδεχθούν το «κούρεμα» των ενοικίων. 

2 Οσοι δεν πλήρωσαν κατά το διάστημα Μαρτίου-Ιουνίου 2020 μηνιαίες δόσεις παλαιών ρυθμίσεών τους (100 δόσεων, 120 δόσεων, παγίων ρυθμίσεων 2 έως 12 ή 2 έως 24 ή 2 έως 48 δόσεων), εκμεταλλευόμενοι τις αναστολές πληρωμών που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών μέχρι το τέλος Απριλίου 2021, μπορούν να συνεχίσουν κανονικά να πληρώνουν τις δόσεις τους αυτές από τον Μάιο του 2021 και μετά χωρίς καμία επιβάρυνση με τόκους. 

3 Οσοι άφησαν απλήρωτες και αρρύθμιστες οφειλές, για τις οποίες οι προθεσμίες καταβολής έληγαν κανονικά εντός της περιόδου Ιουλίου-Οκτωβρίου 2020 και για τις οποίες δεν ισχύει καμία αναστολή πληρωμής, έχουν το δικαίωμα να εντάξουν τις οφειλές αυτές στη νέα πάγια ρύθμιση με 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις και ετήσιο επιτόκιο 5,32% ή σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με ετήσιο επιτόκιο 6,82%.

4 Για όσους οφειλέτες έχουν πληγεί οικονομικά από το δεύτερο κύμα της πανδημίας ισχύουν τα εξής:

* Για τους επιχειρηματίες που έχουν αναγκαστεί να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους λόγω των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, η προθεσμία για την πληρωμή οφειλών ΦΠΑ που έπρεπε κανονικά να καταβληθούν εντός του Νοεμβρίου παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021. Εναλλακτικά, οι οφειλές αυτές μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να αποπληρωθούν τμηματικά είτε σε 2 έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις είτε σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Στην περίπτωση αυτή, η 1η δόση της ρύθμισης θα πρέπει να καταβληθεί τον Μάιο του 2021. Επιπλέον, για τους επιχειρηματίες αυτούς που έχουν ενεργές ρυθμίσει, η δόση Νοεμβρίου 2020 μετατέθηκε για πληρωμή μετά το τέλος των υπολοίπων μηνιαίων δόσεων που ακολουθούν.

* Για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις οι οποίες ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή σε επιχειρήσεις «πληττόμενες» από την πανδημία, η δόση Νοεμβρίου 2020 των ρυθμίσεων μετατίθεται για πληρωμή μετά το τέλος των υπόλοιπων μηνιαίων δόσεων που ακολουθούν. 

5 Για όσους έλαβαν δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από την «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.») ή την εταιρία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε. (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.), τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7-10-2019 και δεν μπόρεσαν να αποπληρώσουν εγκαίρως τις δόσεις τους με αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγύησης και τη μετατροπή του εγγυημένου χρέους προς την τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα σε οφειλή προς το Δημόσιο, τίθεται σε ισχύ μια νέα ρύθμιση η οποία παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν προκύψει έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις. Οι οφειλές αυτές μπορούν να ρυθμίζονται με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:

* Με απαλλαγή από το σύνολο των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον το ποσό της βασικής οφειλής καταβληθεί εφάπαξ.

* Απαλλαγή από το 95% των προσαυξήσεων και των τόκων, εφόσον το ποσό της βασικής οφειλής μαζί με το εναπομείναν ποσό προσαυξήσεων και τόκων ρυθμιστεί σε 2-4 μηνιαίες δόσεις.

* «Κούρεμα» 85% στις προσαυξήσεις για εξόφληση σε 5-12 μηνιαίες δόσεις.

* Απαλλαγή από το 80% των προσαυξήσεων για εξόφληση σε 13-24 μηνιαίες δόσεις.

* Απαλλαγή από το 75% των προσαυξήσεων για εξόφληση σε 25-36 μηνιαίες δόσεις.

* Απαλλαγή από το 45% των προσαυξήσεων για εξόφληση σε 37-48 μηνιαίες δόσεις.

* Απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων για εξόφληση σε 49-60 μηνιαίες δόσεις.

* Απαλλαγή από το 20% των προσαυξήσεων για εξόφληση σε 61-72 μηνιαίες δόσεις.

* Απαλλαγή από το 15% των προσαυξήσεων για εξόφληση σε 73-96 μηνιαίες δόσεις.

* Απαλλαγή από το 10% των προσαυξήσεων για εξόφληση σε 97-120 μηνιαίες δόσεις.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης της ρύθμισης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20 ευρώ.NEWS