Εθνική Τράπεζα: Πράσινη χρηματοδότηση για ιδιώτες και επιχειρήσεις

by Expertnews.gr

Από το “Πράσινο Δάνειο-Αστυπάλαια” και το “Estia Πράσινη” για ενεργειακή αναβάθμιση και φωτοβολταϊκά

Με μια σειρά προϊόντων για ιδιώτες και επιχειρήσεις η Εθνική Τράπεζα δηλώνει ισχυρό παρόν στον νέο κύκλο ανάπτυξης της οικονομίας με γνώμονα την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την καινοτομία και την δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την κοινωνία.

Για την αξιοποίηση των ευκαιριών που αναδύει το νέο μοντέλο ανάπτυξης, με στροφή στην πράσινη οικονομία, η Εθνική Τράπεζα έχει σχεδιάσει και προσφέρει καινοτόμα προϊόντα που απαντούν στις νέες τάσεις της αγοράς, με ενδεικτική τη συμμετοχή της στο πρωτοποριακό για τη χώρα πρόγραμμα «Astypalea: Smart & Sustainable Island».

Το πρόγραμμα έχει στόχο τη μετεξέλιξη του νησιού της Αστυπάλαιας σε πρότυπο της κλιματικά ουδέτερης κινητικότητας με σταδιακή αντικατάσταση των συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά. 

Πράσινο Δάνειο-Αστυπάλαια

Το νέο προνομιακό δανειακό προϊόν “Πράσινο Δάνειο-Αστυπάλαια” της Εθνικής Τράπεζας παρέχεται αποκλειστικά στους μόνιμους κατοίκους της Αστυπάλαιας για τη χρηματοδότηση αγοράς καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος (ηλεκτρικού αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, σκούτερ, ποδηλάτου, πατινιού), ενώ παράλληλα περιλαμβάνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και του κόστους αγοράς και εγκατάστασης του έξυπνου οικιακού φορτιστή. Το δάνειο χορηγείται χωρίς τη λήψη εξασφαλίσεων και προσφέρει χρηματοδότηση από 2.000 ευρώ έως και 30.000 ευρώ προσφέροντας:

 • πολύ χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο πλέον σταθερού περιθωρίου 3,95%,
 • πλήρη απαλλαγή από τη δαπάνη αξιολόγησης αιτήματος και την εφάπαξ λειτουργική και διαχειριστική δαπάνη (100% έκπτωση)
 • δυνατότητα υποβολής αίτησης του πελάτη είτε μέσω καταστήματος είτε με απομακρυσμένη διαδικασία δηλ. τηλεφωνικά μέσω Contact Center (καλώντας το 210 48 48 484) .

Estia Πράσινη

Επιπλέον του Πράσινου Δανείου-Αστυπάλαια, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει μια ευρεία γκάμα πράσινων προϊόντων για ιδιώτες και επιχειρήσεις, με το στεγαστικό δάνειο “Estia Πράσινη” να έρχεται να δώσει λύσεις τόσο για αγορά ή κατασκευή ενεργειακά αναβαθμισμένης κατοικίας, όσο και για επισκευαστικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο σπίτι. Ενδεικτικά, προσφέρεται:

 • ποσό χρηματοδότησης από 10.000 ευρώ και έως το 100% του οφειλόμενου τιμήματος σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου ή του κόστους εκτέλεσης εργασιών
 • κυμαινόμενο επιτόκιο και περιθώριο από 2,38% (καθορίζεται από την ενεργειακή κατηγορία) πλέον εισφ. Ν.128/75,
 • έκπτωση 50% στην εφάπαξ δαπάνη για έρευνα και έλεγχο εξέτασης του αιτήματος και έγκρισης δανείου.

Πράσινο Δάνειο

Παράλληλα, για όσους επιθυμούν να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα σε ενεργοβόρους τομείς της καθημερινότητάς τους, το καταναλωτικό “Πράσινο Δάνειο” της Εθνικής Τράπεζας παρέχει χρηματοδότηση από 2.000 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ και έως το 100% του κόστους της αξίας των αγορών και των υπηρεσιών, με περιθώριο κυμαινόμενου επιτοκίου 8,4% (πλέον εισφ. Ν.128/75) και διάρκεια αποπληρωμής έως και 84 μήνες ανάλογα με το ποσό του δανείου. Καλύπτει υπηρεσίες όπως:

 • ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας
 • αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης/ψύξης
 • τοποθέτηση πράσινης στέγης
 • αγορά υβριδικού/ηλεκτρικού οχήματος 

Ειδικά δε για την αγορά ηλεκτροκίνητου οχήματος (αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, σκούτερ, ποδηλάτου, πατινιού) προβλέπεται απαλλαγή από τη δαπάνη αξιολόγησης και τη διαχειριστική-λειτουργική δαπάνη για αιτήσεις έως 30/9/2021.

Φωτοβολταϊκά και ΑΠΕ

Εντωμεταξύ, για όσους ενδιαφέρονται για επιχειρηματικό δάνειο με σκοπό εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού και λοιπών ΑΠΕ, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει λύση με το προϊόν “Χρηματοδοτήσεις σε Φωτοβολταϊκά Συστήματα και Λοιπές ΑΠΕ” που παρέχει:

 • κάλυψη έως το 75% του κόστους επένδυσης
 • κυμαινόμενο επιτόκιο με περιθώριο 4% καθ ‘όλη τη διάρκεια του δανείου πλέον εισφ. Ν.128/75
 • διάρκεια αποπληρωμής έως 13 έτη
 • ευελιξία στον τρόπο εκταμίευσης
 • δυνατότητα αποπληρωμής με μηνιαίες/τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις.

(Σημειώνεται ότι στο κυμαινόμενο επιτόκιο, εφαρμόζεται επιτόκιο βάσης 3MEuribor.)

Για περισσότερες πληροφορίες πως μπορείτε να επωφεληθείτε οικονομικά, δρώντας οικολογικά μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.nbg.gr 


NEWS