«Ελλάδα 2021» παραγωγή και εμπορία αναμνηστικών

by Expertnews.gr

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» προχωρά στην προκήρυξη διαγωνισμού για ανακήρυξη αδειούχων που θα αναλάβουν την παραγωγή και εμπορία αναμνηστικών προϊόντων ενόψει της συμπλήρωσης διακοσίων (200) ετών από την Παλιγγενεσία, τα οποία θα φέρουν τα Σήματα της Επιτροπής. Στόχος του διαγωνισμού είναι η επιλογή αδειούχων οι οποίοι θα διασφαλίσουν την  παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και αισθητικής για τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή του εορτασμού και των προγραμματισμένων επετειακών δράσεων.

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αφορά στη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης αποκλειστικών αδειών χρήσης των σημάτων της Επιτροπής 2021 στους υποψήφιους που θα επιλεγούν και περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες προϊόντων:

1. Ένδυση (T-shirt, φούτερ, καπέλα)
2. Κοσμήματα (Γούρι του 2021)
3. Πορσελάνινα/κεραμικά είδη (κούπες)
4. Χαρτοσχολικά είδη (τετράδια, μολύβια, στυλό)

Συνοπτικές πληροφορίες για τη διακήρυξη του Διαγωνισμού είναι αναρτημένες στον ιστότοπο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.greece2021.gr/diafaneia-logodosia/diagonismos-emporias-proionton.html

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» έχει δημιουργήσει έναν αναλυτικό Οδηγό Χρήσης του Λογότυπου καθώς και λεπτομερή Σχεδιαστικό Οδηγό (Style Guide) για την παραγωγή των αναμνηστικών προϊόντων, στον οποίο εξειδικεύονται όλες οι  αναγκαίες παράμετροι, προς διευκόλυνση των Αδειούχων. Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε μία φάση και θα περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, η Επιτροπή 2021 θα εξετάσει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις συμμετοχής. Στο δεύτερο στάδιο, η Επιτροπή 2021 θα αξιολογήσει τα Επιχειρησιακά σχέδια (Business plans) των υποψηφίων εκείνων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και θα ανακηρύξει Αδειούχο ανά κατηγορία προϊόντων.

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» καλεί όσους δραστηριοποιούνται στην εμπορία των ανωτέρω προϊόντων να εξετάσουν την πιθανότητα συμμετοχής τους στον ως άνω διαγωνισμό.

NEWS