Από 27 Νοεμβρίου ξεκινούν πληρωμές από τα 800άρια

by Expertnews.gr

Από τις 15 Νοεμβρίου θα μπορούν να καταχωρίζουν οι επιχειρήσεις τις αναστολές συμβάσεων εργαζομένων τους στο σύστημα «Εργάνη».

Οι πρώτες πληρωμές εργαζομένων σε κλειστές επιχειρήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τις 27 Νοεμβρίου και να ολοκληρωθούν το αργότερο ως τις 3 Δεκεμβρίου.

Από τις 7 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η πληρωμή των εργαζομένων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Από 15/11/2020 έως και 7/12/2020 θα επιτρέπονται και οι ορθές επαναλήψεις υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων αναστολών συμβάσεων.

Οδηγίες ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας όσον αφορά τη μετάβαση από την τηλεργασία σε αναστολές συμβάσεων, καθώς από τις 7 Νοεμβρίου και μετά οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν ακόμη και το σύνολο του προσωπικού τους σε αναστολή σύμβασης, και σε κάθε περίπτωση που μένουν εν λειτουργία μπορούν να εφαρμόζουν τηλεργασία στο 50% των εργαζομένων που θα έχουν ενεργή σύμβαση, εξαιρουμένων των αναστολών.NEWS