ΥΠΑΝ: Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων

by Expertnews.gr

Κοινή Υπουργική Απόφαση εξέδωσαν οι υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας, σύμφωνα με την οποία, συνεχίζεται η καταχώριση αποθεμάτων των εξής ειδών:

1. Αποθέματα υγειονομικού υλικού: 

α) χειρουργικές μάσκες 

β) απολυμαντικά διαλύματα

γ) αιθυλική αλκοόλη 

δ) Τεστ για την ανίχνευση του Κορωνοϊού COVID-19.

2. Αποθέματα τροφίμων:

α) Κρέας Αιγοπροβάτων (νωπό και καταψυγμένο κρέας αιγών προβάτων, αμνών και εριφίων)

β) αυγά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΝ, οι υπόχρεοι δήλωσης των αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων και η διαδικασία καταχώρισης αυτών,  περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 1-3 και 4-6, αντίστοιχα, της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, η οποία είναι αναρτημένη στους κατωτέρω συνδέσμους.

Η δήλωση των  αποθεμάτων πραγματοποιείται είτε στον σύνδεσμο (http://antiseptics-suppliers.businessportal.gr) είτε στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr ) στην οποία οι υπόχρεοι επιλέγουν τον σύνδεσμο «Δήλωση Αποθεμάτων Υγειονομικού Υλικού και Τροφίμων».

Το ΥΠΑΝ ότι, δεδομένης της συνέχισης της υγειονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα, λόγω του κινδύνου και των συνεπειών  μετάδοσης του Κορωνοϊού, καταβάλει  κάθε  δυνατή προσπάθεια, προκειμένου  να διασφαλίσει στο καταναλωτικό κοινό, αφενός  επάρκεια υγειονομικού υλικού και τροφίμων και αφετέρου την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας και αθέμιτων πρακτικών.

Το ΥΠΑΝ παρακαλεί όλους τους υπόχρεους, όπως ανταποκριθούν με συνέπεια και υπευθυνότητα στις υποχρεώσεις τους, καθώς  οποιαδήποτε διαπίστωση παράβασης προκύψει κατόπιν ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, επισύρει  πρόστιμα, το ύψος των οποίων αναφέρεται στο άρθρο 10 της εν λόγω ΚΥΑ.

NEWS