ΒΟΥΛΗ: Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19 -ΠΝΠ-την Πέμπτη

by Expertnews.gr

Στην Βουλή κατατέθηκε η τέταρτη κατά σειρά Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου για μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού και στήριξης επιχειρήσεων και πολιτών.

Μεταξύ αυτών η αποζημίωση ειδικού σκοπού για εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις αναστέλλονται ύψους 1,637 δισ ευρώ , και δαπάνη ύψους 304 εκ ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες.

Το σχέδιο νόμου “Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης” (Α’68) και άλλες διατάξεις” θα εισαχθεί για συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων την Τρίτη, ενώ Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,την ερχόμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής.

NEWS