Το Ψηφιακό Μητρώο των Ατόμων με αναπηρία

by Expertnews.gr

Με το Ψηφιακό Μητρώο των Ατόμων με αναπηρία η Πολιτεία αποκτά για πρώτη φορά ένα εργαλείο χαρτογράφησης, ενώ τίθενται οι βάσεις για την ψηφιοποίηση όλου του συστήματος παροχών αναπηρίας. Σε αυτό υπάγονται όλα τα άτομα που διαθέτουν ενεργή πιστοποίηση αναπηρίας, η οποία έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή.

Σε πρώτη φάση περιέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία πιστοποίησης αναπηρίας, για πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ και σταδιακά θα τροφοδοτείται με επιπλέον στοιχεία καθώς και με πιστοποιήσεις από άλλους Φορείς, μέσω και της αξιοποίησης των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Μάθετε περισσότερα: https://epan.gov.gr

 NEWS