ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

by Expertnews.gr

«Το 2018 ήταν χρονιά εδραίωσης για τη Μυτιληναίος. Το 2019 προβλέπεται πολύ ισχυρότερο, με τα καθαρά κέρδη να υπερβαίνουν για πρώτη φορά το όριο των 200 εκατ. ευρώ», αναφέρει η Alpha Bank σε έκθεσή της για τον όμιλο επιχειρήσεων Μυτιληναίος. «Μεταφέρουμε την τιμή – στόχο μας στο τέλος του 2019, διατηρώντας τη σύσταση για «καλύτερη επίδοση» («outperform») της μετοχής και αυξάνουμε την τιμή – στόχο στα 14,50 ευρώ ανά μετοχή από 14,1 προηγουμένως», σημειώνει η έκθεση, αναφέροντας ως λόγους, μεταξύ άλλων, τα αναμενόμενα κέρδη – ρεκόρ και τις ευνοϊκές προοπτικές για τις ενεργειακές επιχειρηματικές μονάδες καθώς και τις μονάδες μετάλλων και ορυχείων.
Παρά τις πιο αδύναμες τιμές του αλουμινίου και της αλουμίνας, το 2019 θα είναι χρονιά ρεκόρ για τις μεταλλευτικές και εξορυκτικές επιχειρήσεις της Μυτιληναίος, σημειώνει η έκθεση, με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να αναμένεται να φθάσουν το 2019 στα 199 εκατ. «Η πίεση αναμένεται από το 2020, καθώς οι τιμές πώλησης του αλουμινίου προβλέπονται χαμηλότερες, ενώ υποθέτουμε τιμές ηλεκτρικού υψηλότερες πάνω από 20% το 2021, καθώς λήγει η σύμβαση με τη ΔΕΗ. Τονίζουμε, ωστόσο, ότι η Μυτιληναίος είναι μεταξύ των πιο αποδοτικών εταιρειών αλουμίνας και στο πρώτο τεταρτημόριο των πιο φθηνών παραγωγών αλουμινίου στον κόσμο. Επιπλέον, ο όμιλος εξετάζει να διπλασιάσει την παραγωγή αλουμίνας», σημειώνει η έκθεση.
Ενέργεια
Η έκθεση αναφέρει ότι οι προοπτικές είναι ευνοϊκές και η Μυτιληναίος αποφάσισε να δημιουργήσει μία νέα μονάδα με φυσικό αέριο (CCGT) 660-700 ΜW, πολύ αποδοτική, η οποία αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το 2022 και θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 40 εκατ. ευρώ ετησίως στα κέρδη EBITDA του ομίλου. Επιπλέον, ο κύκλος επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RES) έχει ολοκληρωθεί, με εγκατεστημένη δυναμικότητα 206 ΜW, ενώ ο όμιλος επεκτείνει δυναμικά τη βάση της πελατείας του στην εγχώρια αγορά προσφοράς ενέργειας. «Συνολικά, προβλέπουμε ότι τα κέρδη EBITDA της δραστηριότητας της Μυτιληναίος στην ενέργεια θα αυξηθούν από 60 εκατ. ευρώ το 2018 σε περίπου 100 εκατ. ευρώ το 2019, θα παραμείνουν στο επίπεδο αυτά έως το 2021 και θα αυξηθούν περαιτέρω στη συνέχεια χάρη στη νέα μονάδα φυσικού αερίου.
Η Alpha εκτιμά ότι τα έσοδα από τη δραστηριότητα έργων EPC θα αυξηθούν σημαντικά το 2019 και τα EBITDA θα φθάσουν τα 76 εκατ. ευρώ.
NEWS