Οι στόχοι της κυβέρνησης, για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας

by Expertnews.gr

Τους στόχους για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και  την εξοικονόμηση ενέργειας, παρουσίασε στις Βρυξέλες ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμος Θωμάς, ο οποίος ζήτησε, επίσης, χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ για τις περιοχές που πλήττονται από τον περιορισμό και σταδιακή κατάργηση της συμμετοχής του λιγνίτη στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Ειδικότερα, κατά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ, ο κ. Θωμάς τόνισε ότι η κυβέρνηση αναθεωρεί τον στόχο για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα από 31% σε 35%, ενώ για την ενεργειακή αποδοτικότητα θα υιοθετηθεί πιο φιλόδοξος στόχος από αυτόν που υπάρχει στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (το οποίο τελεί υπό αναθεώρηση).

Οι άξονες στους οποίους στηρίζεται η αναθεώρηση είναι:

· Αντιμετώπιση των εμποδίων αδειοδότησης για την επιτάχυνση της εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ

· Περαιτέρω προώθηση της αποκεντρωμένης παραγωγής από ΑΠΕ και των συστημάτων αποθήκευσης

· Εφαρμογή σχεδίου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων, μέσω της κινητοποίησης των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO)

· Παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα ιδιωτικά κτίρια μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων σε συνεργασία με τις τράπεζες

· Εκπόνηση νομικού πλαισίου για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης

· Ενίσχυση και έγκαιρη ολοκλήρωση των διασυνοριακών ηλεκτρικών διασυνδέσεων

· Επιτάχυνση της πλήρους διασύνδεσης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

· Ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος σε συνεργασία με τη μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ

· Αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας

«Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, θα υπάρξει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την επιτάχυνση της μείωσης του μεριδίου του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή μέσα στην επόμενη δεκαετία», τόνισε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «Αφορά πάνω από 4.000 άμεσα εργαζομένους και πολλαπλούς εξαρτώμενους. Η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα νέο, συνολικό πλάνο δράσης για αυτό το θέμα και είναι σημαντικό στην προσπάθεια αυτή να έχουμε τη συνεργασία των ευρωπαϊκών αρχών. Για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων είναι, επίσης, σημαντικό να υπάρχει η απαραίτητη συμβολή με ευρωπαϊκούς πόρους, όπως το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Για να πετύχουμε μια δίκαιη μετάβαση θα απαιτηθούν στοχευμένες πρωτοβουλίες και η δέσμευση και διάθεση σημαντικών εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων».

Ο κ. Θωμάς υπογράμμισε, τέλος, ότι οι πολιτικές ενέργειας και κλίματος θα πρέπει να αποτελέσουν μια ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης και όχι τροχοπέδη αυτών. «Για παράδειγμα», είπε ο υφυπουργός, «θα πρέπει να εξευρεθούν οι κατάλληλες λύσεις προσαρμογής της ενεργοβόρου βιομηχανίας στις νέες συνθήκες. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αξιολογείται διαρκώς η συμπεριφορά των κύριων ανταγωνιστών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, και όποτε χρειάζεται να λαμβάνονται τα κατάλληλα ενωσιακά μέτρα ή αντίμετρα».
NEWS