Η σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας

by Expertnews.gr

Της κ. Αντωνίας Δήμου

Η τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και οι παράνομες ενέργειες εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) αποτέλεσαν το κεντρικό ζήτημα του πρόσφατου Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ). Η σύγκληση του ΚΥΣΕΑ στόχευσε στην αξιολόγηση της κατάστασης και τον συντονισμό των ενεργειών με την Κύπρο φέρνοντας ωστόσο στο προσκήνιο την θεσμική έλλειψη που υφίσταται στην χώρα μας ως προς τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σε ζητήματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας.
Η θεσμική αυτή έλλειψη είναι δυνατό να συμπληρωθεί με τη δημιουργία ενός ελληνικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας το οποίο θα διαμορφώνει εθνική στρατηγική μακροπρόθεσμου ορίζοντα. Η αναγκαιότητα για σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα της Νέας Δημοκρατίας ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Συγκεκριμένα το 2005, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας της ΝΔ Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος είχε ζητήσει από το Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων (ΙΑΑ) που υπάγονταν απευθείας στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας τη σύνταξη ολοκληρωμένης πρότασης για την αναγκαιότητα και τα οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη σύσταση του Συμβουλίου Ασφάλειας τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Η παραχθείσα πρόταση εν πολλοίς εξηγούσε ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας οφείλει αφενός να αναδειχθεί σε κεντρικό θεσμικό όργανο για το συντονισμό, την ολοκλήρωση, ανάλυση και παρακολούθηση θεμάτων που άπτονται του τομέα εθνικής ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής και διαχείρισης κρίσεων. Αφετέρου η πρόταση αποσαφήνιζε ότι το Συμβούλιο οφείλει να αντλεί την εξουσία του από τον πρωθυπουργό λειτουργώντας στην βάση των οδηγιών που λαμβάνει από αυτόν.

Έκτοτε υπήρξαν στο δημόσιο πολιτικό διάλογο υποστηρικτές και πολέμιοι της πρότασης του πρώην υπουργού. Φθάνοντας στο σήμερα, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν υπό την έννοια ότι παρά τις όποιες προσπάθειες δεν προχώρησε εν τοις πράγμασι η δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Τούτο τη στιγμή μάλιστα που στην γειτονική Τουρκία υφίσταται μακροχρόνια λειτουργία Συμβουλίου Ασφάλειας.

Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αποφασισμένη να καλύψει το θεσμικό κενό με την άμεση κατάθεση νομοσχεδίου που θα προβλέπει τη δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας το οποίο θα υποστηρίζει την αξιόπιστη και συνεπή παρουσία της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η σύσταση του Συμβουλίου εκτιμάται ότι θα στηριχθεί στα πρότυπα Συμβουλίων Ασφάλειας χωρών όπως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, και λειτουργώντας υπό τον Πρωθυπουργό θα είναι επιφορτισµένο µε την ανάλυση του διεθνούς περιβάλλοντος, την ταυτοποίηση κινδύνων και απειλών για την εθνική και περιφερειακή ασφάλεια, την εισήγηση προτάσεων πολιτικής και την υποστήριξη της Κυβέρνησης στη διαχείριση κρίσεων.
Προσθέτως, στο πλαίσιο αναβάθμισης της Δημόσιας Διπλωματίας, η Νέα Δημοκρατία προβλέπει την ένταξη στη δομή του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Μονάδας Στρατηγικής Επικοινωνίας, με στόχο την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και την προετοιμασία των ενεργειών που δύναται να ενισχύσουν τη δημόσια εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.

Με τη σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας δύναται να εκλείψουν τόσο η πολυγλωσσία σε κρίσιμα εθνικά ζητήματα όσο και η απογοητευτική εικόνα να εμφανίζεται η χώρα μας απροετοίμαστη, αφνιδιασμένη και με θέσεις πολλαπλών ταχυτήτων έναντι κρίσιμων θεμάτων, όπως αυτό της τουρκικής επιθετικότητας στο Αιγαίο όπου εγείρονται σαφείς αξιώσεις σε βάρος της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας και ασφάλειας.

Εν έτη 2019, η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας για τη σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας είναι περισσότερο σημαντική από ποτέ άλλοτε. Είναι προφανές ότι δεν πρέπει να υπάρξει και άλλος χαμένος χρόνος στην άσκηση αξιόπιστης εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Οι γεωπολιτικές ευκαιρίες είναι πολλές, ο χρόνος πυκνός, και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δύναται να αποτελέσει σημαντικό όχημα για μία Ελλάδα πρωταγωνίστρια και όχι ουραγό στη συνδιαμόρφωση ενός κόσμου που αλλάζει.

_Η κ.Αντωνία Δήμου είναι πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας (Μητρώο Στελεχών) και μέλος των τομέων Εξωτερικών και Άμυνας.


NEWS