Η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση φέρνει τη Δημόσια Διοίκηση σε μια νέα εποχή

by Expertnews.gr

Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης

Καθιερώνεται το «Εθνικό Συστήμα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης»: Για πρώτη φορά αναπτύσσεται ένας κεντρικός μηχανισμός οργάνωσης αρμοδιοτήτων και πολιτικών προς άρση επικαλύψεων και βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της
δημόσιας διοίκησης.

Εισάγονται ενιαίοι κανόνες και μεθοδολογία για την κατανομή και οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των φορέων του Δημοσίου.

Αναπτύσσεται ηλεκτρονικό σύστημα, ώστε να υποστηριχθεί η διαρκής καταγραφή, κατηγοριοποίηση και αντιστοίχιση των αρμοδιοτήτων των φορέων του Δημοσίου.

Ο εξορθολογισμός της Δημόσιας Διοίκησης προχωρά, το κράτος γίνεται αποτελεσματικό και ευέλικτο, προς όφελος των Ελλήνων πολιτών.

NEWS