Η Κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της με συνέπεια και υπευθυνότητα

by Expertnews.gr

*Του Γιώργου Κώτσηρα, Βουλευτή Δυτικής Αττικής της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Παρά τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει στην οικονομία, η Κυβέρνηση εξακολουθεί να εφαρμόζει πιστά το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα. Το κράτος ψηφιοποιείται και εκσυγχρονίζεται σε εντατικούς ρυθμούς. Παράλληλα, σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε καίριους τομείς συνεχίζονται. Με πρόσφατες ρυθμίσεις (τόσο ψηφισθείσες όσο και υπό ψήφιση)  επιδιώκεται η  αποσυμφόρηση της δικαστικής ύλης και η προώθηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης που θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και την ουσιαστική επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης. Η επίτευξη των στόχων αυτών θα οδηγήσει σε ενίσχυση του κράτους δικαίου καθώς και σε περαιτέρω ενδυνάμωση του αναπτυξιακού προφίλ της χώρας.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, που συνιστά βασικό πυλώνα διαμόρφωσης της κοινωνίας, οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις επιφέρουν σημαντικές αλλαγές σε όλες της βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το Πανεπιστήμιο. Στόχοι της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου σχολείου (στο πλαίσιο του οποίου θα καλλιεργούνται δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως είναι ο εθελοντισμός, η οικολογική συνείδηση, η οδική ασφάλεια, η πρόληψη από εξαρτήσεις, η επιχειρηματικότητα,  η πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές, ο αλληλοσεβασμός και οι νέες τεχνολογίες) και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων.

Η εξωστρέφεια αποτελεί ένα πεδίο η ανάπτυξη του οποίου ενδέχεται να έχει πολλαπλά οφέλη για τα πανεπιστήμια, αλλά και για τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε πως η Δυτική Αττική γειτνιάζει με πολλά Α.Ε.Ι., η ενίσχυση της εξωστρέφειας των οποίων θα μπορούσε να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να οδηγήσει σε αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής και διασφάλιση ισόρροπης ανάπτυξης και των τριών τομέων της οικονομίας μέσω της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας των Ιδρυμάτων.

Στο εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι των Δημόσιων Επενδύσεων πολύ σύντομα θα εγκαινιαστεί το εργοτάξιο στο Ελληνικό, κάτι που θα βελτιώσει την εικόνα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού ενισχύοντας την ελκυστικότητά της. Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα, περιλαμβάνει δράσεις και έργα ύψους 2,5 δισ. σε δήμους όλης της χώρας και θα δημιουργήσει 40.000 νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση σχεδιάζει την επόμενη μέρα. Εργάζεται μεθοδικά για την αξιοποίηση των εργαλείων του πακέτου της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Ο κεντρικός στόχος είναι η ταχεία αποδέσμευση των πόρων μέσω της έγκαιρης κατάθεσης εθνικών σχεδίων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων. Η μεθοδική, οργανωμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση των συγκεκριμένων πόρων κρίνεται απαραίτητη για να κτίσουμε την Ελλάδα που ονειρευόμαστε, μια Ελλάδα ριζικά μεταμορφωμένη προς το καλύτερο.

Στο πλαίσιο αυτό, πολλές είναι οι ευκαιρίες για τη Δυτική Αττική, η οποία με τη βοήθεια όλων μας θα διεκδικήσει όσα της αξίζουν.  Δεδομένου ότι η περιοχή έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, είναι ευκαιρία να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι: η περαιτέρω πάταξη της εγκληματικότητας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της περιοχής, η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων αναπτυξιακών εργαλείων, η περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής (παρά τη βιομηχανική ανάπτυξη και τις αλλαγές στην οικονομική και κοινωνική ζωή η περιοχή εξακολουθεί να έχει πλούσιες επιδόσεις στον πρωτογενή τομέα),  η προστασία και αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος με ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των βασικών υποδομών, η ενίσχυση της απασχόλησης μέσω των διαθέσιμων εργαλείων, η διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης, η ενίσχυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, η προστασία και ανάδειξη των παράκτιων περιοχών και η τόνωση της επισκεψιμότητάς της.

Βασικοί άξονες της Ελλάδας που διαμορφώνεται θα είναι η ψηφιοποιημένη δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη και εκπαίδευση, ένα σύγχρονο, πλήρες και αποδοτικό σύστημα υγείας και η βελτίωση των υπαρχουσών εθνικών υποδομών. Η Κυβέρνηση θα βασιστεί στην εμπιστοσύνη που κτίστηκε με την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων που αντιμετώπισε, στην εθνική ομοψυχία και συνοχή, στον ολοκληρωμένο και μεθοδικό σχεδιασμό των επόμενων βημάτων, στην τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και διαμόρφωση των προτεραιοτήτων, στην προαγωγή και εμπέδωση της ατομικής ευθύνης, στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης κράτους-πολίτη, στην ουσιαστική ενίσχυση επιχειρήσεων, εργαζομένων και επαγγελματιών και στην ορθολογική χρήση των εθνικών πόρων.

NEWS