Η ανακύκλωση των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων

by Expertnews.gr

Η μετάβαση από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης στους ηλεκτρικούς κινητήρες αλλάζει τη δομή της παροχής υπηρεσιών στους κάτοχους ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ταυτόχρονα, η ανάγκη επισκευής και ανακύκλωσης των μπαταριών υψηλής τάσης συμβάλλει σημαντικά στη βιωσιμότητα και τη διατήρηση των πόρων.

Η Porsche εργάζεται πιιλοτικά προκειμένου να επιτρέψει την επαναχρησιμοποίηση των μπαταριών υψηλής τάσης. Αυτές οι μπαταρίες αποσυναρμολογούνται και μετά από αξιολόγηση τα καταλληλά τμήματα επαναχρησιμοποιούνται για την κατασκευή νέων μπαταριών.

Επίσης, έχει αναπτυχθεί ένα νέο πρόγραμμα για την τεχνική υποστήριξη των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων Porsche. Έως το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο του κατασκευαστή σπορ αυτοκινήτων, το Taycan έχει πολύ διαφορετικές ανάγκες σέρβις και επισκευής σε σύγκριση με οχήματα που έχουν κινητήρες εσωτερικής καύσης. Για παράδειγμα, το ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο έχει ένα διάστημα σέρβις δύο ετών ή 30.000 χιλιομέτρων. Ωστόσο, καθώς εργασίες, όπως μπουζί και αλλαγές λαδιών, δεν είναι πλέον απαραίτητες, το εύρος της συντήρησης είναι πιθανό να μειωθεί κατά περίπου 30%, όπως αποκαλύπτουν οι αρχικοί δείκτες σε σχέση με το Taycan.

Επιπλέον, το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας υψηλής τάσης, δεν χρειάζεται καθόλου συντήρηση. Ωστόσο, οι εργασίες επισκευής σε ηλεκτρικά οχήματα απαιτούν εκπαίδευση ειδικών και εξειδικευμένα εργαλεία.NEWS