Χρήστος Σταϊκούρας : Στρατηγικός στόχος μας είναι η μεγέθυνση της οικονομίας με υψηλότερους ρυθμούς

by Expertnews.gr

Η μεγέθυνση της οικονομίας με υψηλότερους ρυθμούς και η επενδυτική πανστρατιά δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με οδηγό έναν συνδυασμό οικονομικής αποδοτικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης συνιστούν τον στρατηγικό στόχο της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, όπως την παρουσίασε σήμερα, στο συνέδριο του Economist ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, τονίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι δεν μηδενίζει το έργο κανενός, ούτε του προκατόχου του.

«Είμαστε όμως εδώ για να διορθώσουμε υπαρκτά σφάλματα. Για να αντιμετωπίσουμε υπαρκτές παραλείψεις. Για να επιδιώξουμε τις μέγιστες δυνατές πολιτικές, κοινωνικές και κοινοβουλευτικές συγκλίσεις και συναινέσεις», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών εξηγώντας ότι .

Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει ένα σχέδιο που θα διασφαλίζει την ατομική ελευθερία και προκοπή, αλλά και τη συλλογική ευημερία, τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, ένα σχέδιο το οποίο θα αναστρέφει τη διαρροή εγκεφάλων αλλά και επιχειρήσεων, το οποίο θα εντάξει την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα και θα μειώσει τους φόρους.

«Κεντρικός στρατηγικός στόχος μας είναι η μεγέθυνση της οικονομίας με υψηλότερους ρυθμούς, με υγιή δημόσια οικονομικά, με ευσταθή τραπεζικό τομέα, με εξωστρεφή προσανατολισμό, με συνεχώς αυξανόμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης, με δικαιότερη διανομή του παραγόμενου πλούτου, με αλληλεγγύη στους ασθενέστερους», επισήμανε ο κ. Σταϊκούρας για να προσθέσει ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε υλοποίηση μεταρρυθμίσεων με φιλοεπενδυτικό πρόσημο, με  ιδιωτικοποιήσεις και υλοποίηση επενδύσεων, όπως το Ελληνικό.

Η τόνωση της ρευστότητας, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με καλύτερη εκτέλεση των δημόσιων επενδύσεων, με σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης αποτελεί επίσης στόχο της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε μείωση φορολογικών συντελεστών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενίσχυση στα φορολογικά επενδυτικά κίνητρα, αλλά και βελτίωση του πλαισίου ρύθμισης οφειλών στην εφορία. Επίσης προανήγγειλε μείωση του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης, με διεύρυνση της δυνατότητας και των κριτηρίων ρύθμισης οφειλών για τα νομικά πρόσωπα και με μείωση των επιβαρύνσεων των οφειλών που υπάγονται στη ρύθμιση.

 

Οι προτεραιότητες του κυβερνητικού σχεδίου όπως τις περιέγραψε ο υπουργός Οικονομικών είναι οι εξής:

Πρώτη προτεραιότητα: Μία εκτεταμένη αλλά συνεκτική φορολογική μεταρρύθμιση, με απώτερο στόχο την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Η μεταρρύθμιση:

▪ Θα απλοποιεί τη φορολογική νομοθεσία, ενσωματώνοντας στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όλες τις νομοθετικές αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια μέσα από τη δευτερογενή νομοθεσία της φορολογικής διοίκησης, τις υπουργικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τη νομολογία Ανωτάτων Δικαστηρίων.

▪ Θα προβλέπει μείωση φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια πολύ υψηλότερα από το μέσο όρο των ανεπτυγμένων χωρών.

▪ Θα ενσωματώνει τα φορολογικά επενδυτικά κίνητρα που υπάρχουν διάσπαρτα στη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων για την αγορά ακινήτων και την αναθέρμανση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη.

▪ Θα αυξάνει τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα, θα αποσαφηνίζει την έννοια της φορολογικής κατοικίας, θα ενισχύει το καθεστώς προσέλκυσης μη-κατοίκων στην Ελλάδα, θα ενισχύει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

▪ Θα ενισχύει δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και θα περιλαμβάνει μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.

▪ Θα αίρει στρεβλώσεις που προκλήθηκαν από κακή νομοθέτηση.

▪ Θα ευνοεί τις οικονομίες κλίμακας και τις συνέργειες, ειδικά στον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, θα επιδιωχθεί η βελτίωση του πλαισίου ρύθμισης οφειλών στην εφορία, με μείωση του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης, με διεύρυνση της δυνατότητας και των κριτηρίων ρύθμισης οφειλών για τα νομικά πρόσωπα, με μείωση των επιβαρύνσεων των οφειλών που υπάγονται στη ρύθμιση.

Δεύτερη προτεραιότητα: Η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων με φιλο-επενδυτικό και φιλο-εξαγωγικό πρόσημο.

▪ Με απλοποίηση του αδειοδοτικού και γραφειοκρατικού περιβάλλοντος.

 

▪ Με υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

▪ Με απεμπλοκή εμβληματικών επενδύσεων, όπως είναι το Ελληνικό.

▪ Με δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού Κράτους, με απλούστερες δομές και σαφείς αρμοδιότητες, με ουσιαστική και αντικειμενική αξιολόγηση.

Κράτος το οποίο θα εποπτεύει την αγορά με ισχυρούς και αποτελεσματικούς θεσμούς και μηχανισμούς.

Και με επιχειρήσεις που θα λειτουργούν με υπευθυνότητα, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, επιδεικνύοντας αυξημένη εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Τρίτη προτεραιότητα: Η τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

▪ Με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.

▪ Με καλύτερη εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

▪ Με σημαντική μείωση των οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.

▪ Με σταδιακή εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης.

Τέταρτη προτεραιότητα: Η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους πιο αδύναμους πολίτες.

▪ Με την ενίσχυση του Προϋπολογισμού για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

▪ Με την υιοθέτηση κινήτρων για τη στήριξη της οικογένειας.

Με την υλοποίηση προγραμμάτων απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων για μακροχρόνια ανέργους.

Η υλοποίηση αυτού του ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου θα συμβάλει στην ισχυροποίηση της οικονομίας. «Ισχυροποίηση της οικονομίας που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να υπάρξει ισχυρή και αξιοπρεπής Ελλάδα», υπογράμμισε ο υπουργος Οικονομικών.
NEWS