Ουσιαστική αναβάθμιση του ελληνικού νηολογίου

by Expertnews.gr

Mε στόχο να έχει η χώρα μας, όπως είπε, τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση της ατζέντας της Ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο και να διαδραματίσει το ρόλο που της αναλογεί ως ειρηνική δύναμη προόδου και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, παρουσίασε τη στρατηγική, τους στόχους και τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της ευθύνης του.

Ο κ. Πλακιωτάκης, ταυτοχρόνως καταλόγισε στην προηγούμενη κυβέρνηση μονομερή και εν πολλοίς ιδεοληπτική προσέγγιση στα ζητήματα της Ναυτιλίας και της νησιωτικής πολιτικής, με αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμου χρόνου και ισχύος της χώρας, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει την πολυτέλεια, ούτε την επιλογή της πολιτικής ομφαλοσκόπησης. «Για εμάς ο δρόμος της νέας κανονικότητας και της επαναφοράς της χώρας στο επίκεντρο των εξελίξεων σημαίνει σχέδιο, τόλμη, δημιουργικότητα και πάνω από όλα σκληρή δουλειά», είπε παρουσιάζοντας τη στρατηγική της κυβέρνησης για τη Ναυτιλία, στο σύνολό της, και τη ναυτική εκπαίδευση, τα λιμάνια, το Λιμενικό Σώμα, την Ακτοπλοΐα, τον θαλάσσιο τουρισμό την νησιωτικής πολιτικής.

Ναυτιλία – Ναυτική Εκπαίδευση

Ειδικότερα, στον Τομέα της Ναυτιλίας, ο κ. Πλακιωτάκης αφού ανέφερε ότι το εθνικό νηολόγιο φθίνει συνεχώς, ενώ την ίδια ώρα ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος αναπτύσσεται – εξίσου – συνεχώς, τόνισε την «εθνική και επείγουσα ανάγκη» να ανακοπεί άμεσα και να αναστραφεί η πτωτική πορεία του εθνικού νηολογίου «πριν η κατάσταση αυτή εξελιχθεί σε μη αναστρέψιμη, με δραματικές συνέπειες τόσο στην εθνική μας οικονομία όσο και την απασχόληση των Ελλήνων ναυτικών».

«Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αναβάθμισής του σε ένα περιβάλλον όπου η Ναυτιλία μας καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, ένα διεθνές κανονιστικό πλαίσιο πιο σύνθετο, συνεχείς διακυμάνσεις της ναυλαγοράς, προβλήματα στην χρηματοδότηση, εμπορικούς “πολέμους”, καθώς και ένα ευρύ πλέγμα νέων περιβαλλοντικών κανονισμών», τόνισε ο αρμόδιος υπουργός και προσέθεσε ότι για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτείται η ουσιαστική αναβάθμιση του ελληνικού νηολογίου με βάση τα διεθνή πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας των κυριότερων ανταγωνιστών του με την πλήρη ψηφιοποίησή του. «Μόνο έτσι θα επιτύχουμε ένα flag-drain. Θα ανακόψουμε δηλαδή την έξοδο των πλοίων από το εθνικό νηολόγιο και συνάμα θα δημιουργήσουμε τις προΫποθέσεις εκείνες που θα ανοίξουν τον δρόμο για την επιστροφή των πλοίων των Ελλήνων, πίσω στην ελληνική σημαία», είπε ο κ. Πλακιωτάκης.

Ακόμη ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει άμεση αξιολόγηση του εθνικού πλαισίου Ναυτιλίας, κωδικοποίηση των ναυτιλιακών νομοθετημάτων και θα προχωρήσουν καινοτόμες νομοθετικές πρωτοβουλίες συμβατές με τις εξελίξεις, όπως είναι η προώθηση ειδικής νομοθεσίας για τις εξορύξεις πετρελαίου στις ελληνικές θάλασσες.

«Όμως, το νηολόγιο της νέας εποχής που οραματιζόμαστε δεν είναι αυτοσκοπός. Εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη ναυτιλιακή πολιτική που λαμβάνει υπόψη της τη βελτίωση των όρων απασχολησιμότητας των Ελλήνων ναυτικών καθώς και την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης», σημείωσε ο κ. Πλακιωτάκης και ανακοίνωσε ότι θα επαναπροσδιοριστεί το δομικό πλαίσιο της ναυτικής εκπαίδευσης, ώστε να εξαλειφθεί η δυσαναλογία μεταξύ των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων που χρειάζονται πλέον.

Όπως ενημέρωσε το Σώμα, άμεσα η κυβέρνηση προχωρά:

* Στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κανονιστικού- νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ναυτική εκπαίδευση εισάγοντας Νόμο – πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία της στο σύνολό της.

* Στην άμεση ενεργοποίηση και λειτουργία του ΚΕΣΕΝ Νέας Μηχανιώνας στην Μακεδονία.

* Στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της ναυτικής μας εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτών, όσο και σε επίπεδο εκπαιδευομένων.

«Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης θα προέλθει μέσα από την στήριξη της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολών, τη διεθνοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και την διασφάλιση σταθερού και έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού. Στρατηγική μας επιλογή και κεντρικός στόχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι μια νέα αρχιτεκτονική του Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στηρίζουμε ουσιαστικά και επενδύουμε με πράξεις στη βιωσιμότητα, στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του πυλώνα της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης», ξεκαθάρισε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο στόχο για την εφαρμογή ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την ανάδειξη και του πυλώνα της ιδιωτικής Ναυτικής Εκπαίδευσης, με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση και το όφελος του Έλληνα ναυτικού και της ελληνικής ναυτιλίας.

Λιμενική πολιτική

Στον τομέα της λιμενικής πολιτικής, ο αρμόδιος υπουργός επισήμανε ότι απαιτείται άμεσα «αλλαγή πλεύσης» και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς η επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Λιμένων, λαμβάνοντας υπόψιν μας και τους στόχους της περιφερειακής ανάπτυξης. Αναφέρθηκε στις εξής προτεραιτότητες:

– Για τα δέκα λιμάνια ανώνυμες εταιρίες, βέλτιστη αξιοποίηση κάθε λιμένα ξεχωριστά μετά από αξιολόγηση και μελέτη βιωσιμότητας σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ.

– Εκσυγχρονισμός και βελτίωση των λιμενικών υποδομών

– Μόχλευση χρηματοδότησης με κινητοποίηση δημοσίων, ιδιωτικών και κοινοτικών πόρων

– Επιτάγχυνση της ολοκλήρωσης των επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων των λιμένων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης

– Εξορθολογισμός του συστήματος των δημοσίων φορέων και δομών που ασχολούνται με τα λιμάνια.

Θαλάσσιος Τουρισμός

Στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού ο κ. Πλακιωτάκης ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει η αναδιάρθρωση και επίλυση προβλημάτων στο Μητρώο Πλοίων, στην κρουαζιέρα σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία προχωρήσει η διεύρυνση του homeporting στα ελληνικά λιμάνια και την συμμετοχή επιχειρήσεων στην αλυσίδα αξίας του κλάδου.

Λιμενικό Σώμα

Με την φράση, «το Λιμενικό Σώμα δεν ανήκει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Λιμενικό Σώμα είναι το ίδιο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», ο αρμόδιος υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα κάνει όσα πρέπει και στην ώρα που πρέπει, διαθέτοντας όλα εκείνα τα μέσα, υλικά και άυλα, που απαιτούνται για να διατηρηθεί η υψηλή επιχειρησιακή δυνατότητα των στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

«Προτεραιότητά μας είναι η αναβάθμιση των προσόντων των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, μέσα από κατάλληλα, διαρκή και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και στόχος μας είναι η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Λιμενικού Σώματος», τόνισε και προσέθεσε ότι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των κανόνων εσωτερικής λειτουργίας του Λιμενικού Σώματος, η επαναφορά της αξιοκρατίας και η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την ομαλή λειτουργία του είναι μονόδρομος και ιστορική ευθύνη.

Ακτοπλοΐα

Στον τομέα της Ακτοπλοΐας, όπως είπε ο υπουργός Ναυτιλίας, προτεραιότητα μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων θα είναι η εξέλιξη και αναβάθμιση του υφιστάμενου ακτοπλοϊκού δικτύου, με τον παράλληλο εκσυγχρονισμό του ακτοπλοϊκού στόλου, με γνώμονα πάντα την αξιολόγηση των σύγχρονων μεταφορικών δεδομένων και τηναντιμετώπιση των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει από την υποχρεωτική προσαρμογή της στις νέες απαιτήσεις της διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας από το 2020 και μετά.

Νησιωτική Πολιτική

Ως άμεσες προτεραιότητες στον τομέα της Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ο κ. Πλακιωτάκης έθεσε:

* Το συντονισμό και την κατάρτιση Εθνικής Στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη.

* Την προώθηση και συμμετοχή στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νησιωτικής ατζέντας, σε τομείς όπως η αλιεία, η ενέργεια, οι συνδυασμένες μεταφορές και ο ανταγωνισμός. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πλακιωτάκης, η εδαφική συνοχή, σύμφωνα με τις επιταγές της Συνθήκης της Λισαβόνας ως έννοια, απασχολεί Κράτη Μέλη της ΕΕ με όμοια ζητήματα περιφερειακών ανισοτήτων και η Ελλάδα οφείλει να συνεργαστεί και να πρωτοστατήσει στον ευρωπαϊκό διάλογο για τα νησιά για τη διεκδίκηση ειδικών προγραμμάτων χρηματοδότησης.

* Διατήρηση και επέκταση εφαρμογής της ρήτρας Νησιωτικότητας σε υπό ψήφιση νομοσχέδια που αναφέρονται σε τομείς που συνδέονται με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά των νησιών

* Αξιολόγηση και Εξορθολογισμός του Μεταφορικού Ισοδύναμου με παράλληλη υιοθέτηση κινήτρων ή ενισχύσεων για βελτίωση της νησιωτικής ανταγωνιστικότητας. «Το αντιστάθμισμα λόγω νησιωτικότητας, θα πρέπει να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και όχι να δημιουργεί επιδοματικά εξαρτώμενες οικονομίες», υπογράμμισε επίσης.

* Προώθηση της διυπουργικής συνεργασίας για θέματα Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και λήψη στοχευμένων θεσμικών και επιχειρησιακών πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της «νησιωτικής ατζέντας» στο πλαίσιο της εκπόνησης Εθνικής πολιτικής για το θαλάσσιο χώρο.

* Προώθηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση μείζονων νησιωτικών επενδύσεων με μόχλευση πόρων για την υλοποίηση αναγκαίων έργων μεταφορικών υποδομών, ενέργειας, περιβάλλοντος και διαχείρισης υδάτων υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η άμεση κινητοποίηση πόρων μέσω ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2021-2027.

Πηγή: ΑΠΕ  ΜΠΕ.    Αντιγόνη Πανέλλη
NEWS