Υπουργικό Συμβούλιο: Κυβερνητική Επιτροπή για την ενέργεια και το κλίμα

by Expertnews.gr

Στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας πρότεινε την τροποποίηση Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής για την ενέργεια και το κλίμα.

Η Διυπουργική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα επιτέλεσε μέχρι σήμερα σημαντικό έργο, καθώς ήταν υπεύθυνη για την σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.), που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2019 και βάσει του οποίου η χώρα μας αναλαμβάνει φιλόδοξους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους έως το 2030.  Η τροποποίηση της σχετικής Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου γίνεται προκειμένου: 

1.Να οριστεί  η Γενική Γραμματέας  Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Πρόεδρος της Επιτροπής, δεδομένου ότι οι σχετικές αρμοδιότητες δεν ασκούνται πλέον από Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Να συμμετάσχει στη Διυπουργική Επιτροπή -λόγω της σημασίας των πολιτικών για την απολιγνιτοποίηση- ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης.

3. Να συμμετάσχει -λόγω της σημασίας των δράσεων που θα υλοποιηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης- ο Διοικητής της  Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

4. Να αυξηθούν -λόγω της απαιτητικότητας και του τεχνικού χαρακτήρα των θεμάτων που καλείται να επιλύσει η συσταθείσα ΠΥΣ Ομάδα Εργασίας Παρακολούθησης ΕΣΕΚ-  οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από 3 σε 5 και οι εξειδικευμένοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επίσης από 3 σε 5.

Επίσης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας κατόπιν της θετικής Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής πρότεινε -και το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε- το διορισμό για τη θέση του  Β’ Αντιπροέδρου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας του κ. Δημητρίου Φούρλαρη, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

NEWS