Υπερκάλυψη του νέου προγράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζα

by Expertnews.gr

Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε υπερκάλυψη του νέου προγράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη χορήγηση δανείων με επιδότηση επιτοκίου. Προς το παρόν, δεν είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, διευκρινίζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε ανακοίνωσή του.

Ειδικότερα, λόγω υπερκάλυψης του προϋπολογισμού του νέου προγράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας παροχής δανείων για κεφάλαιο κίνησης με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο, το οποίο διατίθεται από τις 28 Απριλίου 2020, ανακοινώνεται ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων.

Νέες αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μετά την αρχική αξιολόγηση των υπαρχουσών αιτήσεων, ώστε να επαναπροσδιοριστούν οι διαθέσιμοι πόροι, τονίζεται στην ανακοίνωση.

NEWS