Το πρόγραμμα : Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά

by Expertnews.gr

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προεπιλογής  – Προγραμματική μελέτη για τη Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης Aγροδιατροφικών Eπιχειρήσεων

Το πρόγραμμα “Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά” είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα. Το πανεπιστήμιο Rutgers ηγείται αυτού του καινοτόμου πολυετούς προγράμματος σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Το πρόγραμμα υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Οι εταίροι του έργου, διερευνούν τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός Κέντρου Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων {πρόγραμμα/εγκαταστάσεις}, που θα δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή της  Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Αναμένεται ότι το εν λόγω Κέντρο Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων θα προσφέρει χρήσιμες και πρακτικές γνώσεις, οι οποίες θα βοηθούν τους νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν μια βιώσιμη καριέρα στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας, να αναπτύξουν αγροτικά προϊόντα προστιθέμενης αξίας και να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις τροφίμων.

Οι εταίροι του έργου απευθύνουν την παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προεπιλογής σε συμβούλους που ενδιαφέρονται να διεξάγουν  προγραμματική μελέτη, για την αξιολόγηση της ανάγκης/ζήτησης του προτεινόμενου Κέντρου Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων και των προγραμμάτων του.

Εάν σας ενδιαφέρει η διεξαγωγή της εν λόγω προγραμματικής μελέτης και επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο της εργασίας και τα απαιτούμενα προσόντα, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος

http://bit.ly/proepilogi

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης προσόντων: 14 Οκτωβρίου 2019

 

Το πρόγραμμα “Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά¨ και οι δράσεις του στον κλάδο της αγροδιατροφής 

Το πολυετές πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα, υλοποιείται με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), συνολικού ύψους €24,5 εκατομμυρίων, υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Rutgers και σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στην Ελλάδα, στηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού κλάδου.

Οι δράσεις του προγράμματος προσφέρονται δωρεάν στους συμμετέχοντες και αφορούν τρεις βασικούς άξονες: την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής, την υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, καθώς και τη δημιουργία υποδομών. Μέσω των δράσεων αυτών,  το πρόγραμμα χτίζει τις δεξιότητες των ανθρώπων που απασχολούνται και επιχειρούν στον κλάδο, διευρύνει συμβουλευτικά δίκτυα, καλλιεργεί την καινοτομία, υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και ενισχύει τη συνεργασία και το διάλογο.

Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία  στην Ελλάδα ενός Κέντρου Καινοτομίας του Τροφίμου και Θερμοκοιτίασης Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων, με διεθνείς προδιαγραφές. Πρόκειται για μία δομή μοναδική στο είδος της στην Ελλάδα, που θα παρέχει υποστήριξη σε επιχειρήσεις τόσο σε επιστημονικό/τεχνικό επίπεδο όσο και σε επιχειρηματικό (έρευνα και ανάπτυξη, δημιουργία νέων προϊόντων, ανάλυση και έρευνα αγοράς, εξαγωγές κ.α).

Το έργο που προβλέπεται να αλλάξει το τοπίο στο χώρο της αγροδιατροφής στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας τις συνέργειες, προωθώντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την έρευνα στην αγορά, ενισχύοντας την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την εμπορική αξιοποίηση της γνώσης.

Το Πανεπιστήμιο Rutgers, το οποίο ηγείται του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», απευθύνει πρόσκληση σε εταιρείες συμβούλων προκειμένου να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους σχετικά με την κατάρτιση προγραμματικής μελέτης για την κατασκευή του Κέντρου Καινοτομίας του Tροφίμου και Θερμοκοιτίασης Αγροδιατροφικών Επιχειρήσεων.

Η συγκεκριμένη μελέτη θα καθορίσει μεταξύ άλλων την τοποθεσία στην οποία θα δημιουργηθεί η δομή, τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας της. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης προβλέπεται επίσης εκτενή διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους του κλάδου.
NEWS