Ταχύτατη προώθηση των μεταρρύθμισεων

by Expertnews.gr

Στον ανώνυμο φορολογούμενο, εκείνον που «που στα τελευταία δύσκολα χρόνια κράτησε – από το υστέρημα των κόπων του – όρθιο το ελληνικό κράτος» αφιέρωσε την ομιλία του στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης ο υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική κ. Θόδωρος Σκυλακάκης.

Ο κ. Σκυλακάκης αναφέρθηκε μόνο σε όσα αφορούν τη δημοσιονομική πολιτική. «Πυλώνας της προσπάθειας μας είναι η τήρηση των δημοσιονομικών στόχων που εκάστοτε ισχύουν. Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμά μας στοχεύει στη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου όχι μόνο στο σκέλος των εσόδων αλλά και στο σκέλος των δαπανών. Κάτι που αποτελεί ευθύνη του υπουργείου Οικονομικών αλλά και κεντρικό συλλογικό στόχο και δέσμευση ολόκληρης της κυβέρνησης», σημείωσε.

«Για τον σκοπό αυτό θα εξαλείψουμε καταρχήν τις πλασματικές οροφές δαπανών, που οδηγούν σε συστηματική υποεκτέλεση του προϋπολογισμού και εξαιρετικά επιζήμια για την ανάπτυξη υπερπλεονάσματα. Μόνο το 2018 στον τακτικό προϋπολογισμό είχαμε υποεκτέλεση που προσέγγισε το 1 δισ. ευρώ, κάτι που συνέβαλε άμεσα και καθοριστικά στον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της συγκεκριμένης χρονιάς. Η προσπάθεια αυτή θα ξεκινήσει άμεσα με όλα τα υπουργεία για να εξασφαλίσουμε -και με το αναγκαίο περιθώριο ασφάλειας- την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου του 2019», εξήγησε ο κ. Σκυλακάκης.

«Ταυτόχρονα θα αξιοποιήσουμε εκτεταμένα τα εργαλεία της επισκόπησης δαπανών (spending reviews) και του προϋπολογισμού επιδόσεων (performance budgeting) και της αντίστοιχης μεταρρύθμισης στον έλεγχο των δαπανών. Τα εργαλεία αυτά θα αξιοποιηθούν στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης με στόχο τόσο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών όσο και τη δημιουργία πρόσθετου μόνιμου δημοσιονομικού χώρου που είναι αναγκαίος για τη μείωση του φορολογικού βάρους», πρόσθεσε.

«Το σχέδιο μας,τόνισε ο κ. Σκυλακάκης – στηρίζεται σε μια φιλόδοξη προσπάθεια εξοικονόμησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό τους περιορισμούς των προεκλογικών δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει και θα προέρχεται μεταξύ άλλων από τις επισκοπήσεις δαπανών που θα ξεκινήσουν άμεσα σε όλα τα υπουργεία, τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ΔΕΚΟ, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη συγχώνευση κτιριακών υποδομών, τις στοχευμένες προσλήψεις, που θα επικεντρώνονται σε υγεία, παιδεία και ασφάλεια και την κατάργηση αναποτελεσματικών ή περιττών δομών που δημιούργησε η προηγούμενη κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα η πληθώρα των Γενικών Γραμματειών».

Σε κάθε περίπτωση, ο ο υφυπουργός Οικονομικών υπογράμμισε ότι προϋπόθεση για να επιτευχθούν αυτά είναι η ταχύτατη προώθηση της λογιστικής μεταρρύθμισης, για να μπορέσει επιτέλους το κράτος να γνωρίζει έγκαιρα και με απόλυτη ακρίβεια όχι μόνο τι ξοδεύει και που, αλλά και τι περιουσία έχει και τι υποχρεώσεις αναλαμβάνει.
NEWS