Πρόσκληση για πρακτική άσκηση απευθύνει προς τους πτυχιούχους πανεπιστημίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

by Expertnews.gr

Πρόσκληση για πρακτική άσκηση απευθύνει προς τους πτυχιούχους πανεπιστημίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να   δώσει στους νέους επιστήμονες τη δυνατότητα «να συμπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Οι υποψήφιοι :
-να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
-να γνωρίζουν μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-να μην έχουν συμμετάσχει σε άλλη πρακτική άσκηση και να μην έχουν απασχοληθεί επ’ αμοιβή από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων
-να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, παράγραφος 2, των Εσωτερικών Διατάξεων.

Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί έως  τις 30 Ιουνίου και η περίοδος της πρακτικής άσκησης   διαρκεί από 1 Οκτωβρίου 2019  μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2020.NEWS