ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής,στο συνέδριο των Δημοκρατικών.

by Expertnews.gr

Την Τετάρτη, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος,  είναι μεταξύ των θρησκευτικών ηγετών που θα αναπέμψει προσευχή στο συνέδριο των Δημοκρατικών.


NEWS