Το νομοσχέδιο για το Επιτελικό Κράτος είναι η πρώτη μεθοδική αναδιοργάνωση και συστηματοποίηση της δράσης της Κυβέρνησης

by Expertnews.gr

Με «εικόνες» από το μέλλον της δημόσιας διοίκησης ξεκινήσε την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιγράφοντας το «ριζοσπαστικό μοντέλο» της νέας διακυβέρνησης για το Δημόσιο του 21ου αιώνα.
Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο πολίτης παύει να είναι όμηρος της γραφειοκρατίας, η λειτουργία μιας νέας επιχείρησης, η έναρξη επαγγέλματος ή η στελέχωση νοσοκομείων και σχολείων γίνεται με μία υπογραφή γενικού διευθυντή. Επιπλέον σταματούν οι ουρές αφού οι επαφές με το κράτος γίνονται, πλέον, μόνο ηλεκτρονικά.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για 4 μεγάλες αλλαγές σε ολόκληρη τη δημόσια ζωή:
1ον. Η κυβέρνηση γίνεται συλλογική, αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματική και γρήγορη.
2ον. Η δημόσια διοίκηση αποκομματικοποιείται και τα στελέχη της αναβαθμίζονται.
3ον. Καταπολεμάται η γραφειοκρατία.
4ον. Καταργούνται οι κομματικοί προϊστάμενοι. Και καθιερώνεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπου συγκεντρώνονται τα 6 διάσπαρτα σώματα ελέγχου!
Ο πρωθυπουργος αναφέρει στοιχεία μεταξύ των οποίων κι αυτά για τους μετακλητούς που δείχνουν ότι από 161, οι μετακλητοί συνεργάτες στις πρωθυπουργικές δομές μειώνονται σε 108.
Οι Γενικές και Ειδικές Γραμματείες από 93 περιορίζονται σε 58. Και συνολικά ο αριθμός των μετακλητών υποχωρεί κατά 12%.NEWS