Στις 16 Σεπτεμβρίου στην Άγκυρα, συνάντηση Ρωσίας, του Ιράν και της Τουρκίας

by Expertnews.gr

Συνάντηση κορυφής των χωρών που συμμετέχουν στη «διαδικασία της Αστάνα», δηλαδή της Ρωσίας, του Ιράν και της Τουρκίας, που θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου στην Άγκυρα, με αντικείμενο και τη διαμόρφωση της «Συνταγματικής Επιτροπής» στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της συριακής κυβέρνησης, της συριακής αντιπολίτευσης και της συριακής κοινωνίας των πολιτών και που θα διαμορφώσει το σύνταγμα της μεταπολεμικής Συρίας.

NEWS