Στη Συμμαχία Υπουργών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις συμμετέχει πλέον η Ελλάδα

by Expertnews.gr

Στη Συμμαχία Υπουργών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις θα συμμετέχει πλέον η Ελλάδα, ως 44ομέλος και 17ο μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Συμμαχία αποτελεί μια διεθνή πρωτοβουλία που καθιερώθηκε στη διάρκεια των εαρινών συνεδριάσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον Απρίλιο του 2019, στην Ουάσιγκτον. Στόχος της είναι η προώθηση ισχυρών συλλογικών δράσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και των επιπτώσεών της.

Στο πρόσφατο συμβούλιο του Ecofin στο Λουξεμβούργο, η Ελλάδα κατέθεσε σχετικό αίτημα και πλέον θα συμμετέχει στην πρωτοβουλία, η οποία θα βοηθήσει τις χώρες να ενεργοποιήσουν και να ευθυγραμμίσουν τη χρηματοδότηση που απαιτείται για την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης για το κλίμα, να θεσπίσουν βέλτιστες πρακτικές όπως η κατάρτιση του προϋπολογισμού για το κλίμα και οι στρατηγικές για τις πράσινες επενδύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και να εντάξουν αποτελεσματικά τους κλιματικούς κινδύνους στον οικονομικό τους προγραμματισμό.

Η νεοσύστατη Συμμαχία των Υπουργών Οικονομικών εξέδωσε βασικές κοινές αρχές, γνωστές ως «Αρχές του Ελσίνκι» οι οποίες προωθούν εθνικές δράσεις για το κλίμα και έχουν ως στόχο να στηρίξουν τους Υπουργούς Οικονομικών να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες σε μακροοικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο για πολιτικές χαμηλών εκπομπών και κλιματικά ανθεκτικής οικονομικής ανάπτυξης.

«Το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών συμμετέχει πλέον ενεργά και ισότιμα» αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου οικονομικών στην οποία τονίζεται πως η κυβέρνηση έχει θέσει τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής ως μία από τις προτεραιότητές της.


NEWS