Οι προτάσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, για τις θέσεις του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

by Expertnews.gr

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι προτάσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, για τις θέσεις του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Για τη θέση του προέδρου, προκρίνονται οι εξής:

 • Αγγελική Αλειφερoπoύλoυ, αποχωρεί από το δικαστικό σώμα σε δυο χρόνια
 • Γεώργιoς Λέκκας, αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος
 • Πηvελόπη Ζωvταvoύ, αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος
 • Iωσήφ Τσαλαγαvίδης, αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος
 • Ειρήvη Καλoύ, αποχωρεί σε δυο χρόνια
 • Δήμητρα Κoκoτίvη, αποχωρεί σε δυο χρόνια

Για τη θέση του εισαγγελέα, προκρίνονται οι παρακάτω:

 • Δημητρίου Δασoύλα, αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος
 • Βασίλειου Πλιώτα, αποχωρεί σε τρία χρόνια
 • Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αποχωρεί σε δύο χρόνια
 • Βασιλικής Θεoδώρoυ, αποχωρεί σε δύο χρόνια
 • Ευσταθίας Σπυρoπoύλoυ, αποχωρεί σε δύο χρόνια
 • Παvαγιώτη Καραγιάvvη, αποχωρεί σε δύο χρόνια

Οι επιλογές πραγματοποιήθηκαν με βάση την επετηρίδα, με αποτέλεσμα να επιλεχθούν οι έξι αρχαιότεροι αντιπρόεδροι και οι έξι αρχαιότεροι αντεισαγγελείς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από το υπουργικό συμβούλιο, το οποίο θα κοινοποιήσει την ετυμηγορία του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.NEWS