ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

by Expertnews.gr

Με τις αποφάσεις για την οικονομία, την ανταγωνιστικότητα, την παραπληροφόρηση και την κλιματική αλλαγή και την Κίνα ολοκληρώθηκε το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στις Βρυξέλλες. To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απόφασισε και την παράταση του Brexit.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να προσφέρουν στο Λονδίνο «μια αναβολή ως την 22 Μαΐου 2019, με την προϋπόθεση ότι η Συμφωνία Αποχώρησης θα εγκριθεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων την επόμενη εβδομάδα». Ωστόσο αν η συμφωνία απορριφθεί για τρίτη φορά, γίνεται σαφές ότι η παράταση της διαδικασίας θα διαρκέσει «ως τη 12η Απριλίου» και επαφίεται στο Λονδίνο «να υποδείξει τα επόμενα βήματα», για να τα εξετάσουν οι Βρυξέλλες.
Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί την ανάληψη δράσης από την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της ώστε να εμβαθυνθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η ενιαία αγορά , με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της οικονομίας υπηρεσιών και στη συνεκτίμηση της διάστασης των ψηφιακών υπηρεσιών· οι εναπομένοντες αδικαιολόγητοι φραγμοί πρέπει να αρθούν, βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής του Νοεμβρίου του 2018, και να μην δημιουργούνται νέοι.
Αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και της Ενεργειακής Ένωσης και για την εξασφάλιση δίκαιης και αποτελεσματικής φορολόγησης, ενώ η Επιτροπή καλείται να εκπονήσει, έως τον Μάρτιο του 2020, σε στενό συντονισμό με τα κράτη μέλη, ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς.
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του υπέρ της Συμφωνίας των Παρισίων και αναγνωρίζει την ανάγκη να ενταθούν οι παγκόσμιες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής λαμβανομένων υπόψη των τελευταίων διαθέσιμων επιστημονικών πορισμάτων, ιδίως της ειδικής έκθεσης της IPCC σχετικά με τις επιπτώσεις της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Την ίδια ώρα κάνει λόγο για εντατικοποίηση των εργασιών για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για το κλίμα ενόψει νέας συζήτησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2019.
Για τις σχέσεις Ε.Ε.-Κίνας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προετοίμασε τη διάσκεψη κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Απριλίου 2019 και πραγματοποίησε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις συνολικές σχέσεις με την Κίνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι 28 τονίζουν ότι «5 χρόνια μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης από τη Ρωσία, η Ε.Ε. παραμένει αποφασισμένη στη δέσμευσή της για κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και ΕΕ, επαναλαμβάνει ότι δεν αναγνωρίζει και εξακολουθεί να καταδικάζει αυτήν την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, η οποία παραμένει άμεση πρόκληση για τη διεθνή ασφάλεια« και «η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη, εφαρμόζοντας την πολιτική της για μη αναγνώριση».NEWS