Η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας

by Expertnews.gr

«Η ελληνική οικονομία, με αφορμή την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, κλυδωνίστηκε. Τα τελευταία 4,5 χρόνια, εξαιτίας δημιουργικής ασάφειας, αυταπάτης και ιδεοληψιών, χάθηκε πολύτιμος χρόνος και υπονομεύθηκε η προσπάθεια προηγούμενων ετών, η επιστροφή στην κανονικότητα αποτελεί ακόμη ζητούμενο. Όμως παρ’ όλα τα αδύνατα σημεία της, τα λάθη, τις παραλείψεις και τις καθυστερήσεις, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να διαθέτει αρκετά δυνατά σημεία. Στόχος μας είναι  η Ελλάδα να γίνει μια πλήρως κανονική ευρωπαϊκή χώρα» είπε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, στη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε σχετικά με τον ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας, «είναι δεδομένο ότι η οικονομία, αφού βυθίστηκε – μετά τον θετικό ρυθμό ανάπτυξης του 2014 – και πάλι στην ύφεση τα επόμενα δύο χρόνια, μπήκε σε διαδικασία μεγέθυνσης, με αναιμικό όμως ρυθμό, χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις. Το 1ο τρίμηνο του 2019, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις κατά 1,3% έναντι του αντίστοιχου περυσινού, ενώ διεθνείς οργανισμοί αναθεωρούν προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για το έτος».

Κατά τον υπουργό, προγραμματική κυβερνητική δέσμευση «είναι η αύξηση και διατήρηση σε υψηλά επίπεδα του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας. Είναι η βελτίωση της σύνθεσης του πλούτου, με έμφαση στις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Είναι η δικαιότερη κατανομή του. Όλες οι πολιτικές μας, δημοσιονομικές, διαρθρωτικές και θεσμικές, θα είναι προσανατολισμένες στην επίτευξη αυτών των στόχων».

Ως προς τις δημόσιες δαπάνες, ο κ. Σταϊκούρας έθεσε ως προγραμματική δέσμευση:

 • Την αξιολόγηση των δημοσίων δαπανών, των επενδύσεων, των έργων και των πολιτικών.
 • Τη διενέργεια επισκοπήσεων δαπανών, σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
 • Τον καθορισμό και την υλοποίηση ρεαλιστικών οροφών δαπανών, σε όλα τα Υπουργεία.
 • Την προώθηση της λογιστικής μεταρρύθμισης.
 • Την εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Το χρέος όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης να τηρούν, απόλυτα, τους προϋπολογισμούς τους.

Για το φορολογικό σύστημα είπε ότι «διαχρονικά, παρουσιάζει αδυναμίες. Η απελθούσα όμως κυβέρνηση το χρησιμοποίησε, μέσω της υπερφορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ως εργαλείο επίτευξης αχρείαστων υπερπλεονασμάτων. Το αποτέλεσμα είναι να διογκώνεται το ιδιωτικό χρέος και να μην επιτυγχάνονται οι αναπτυξιακοί στόχοι. Οι οφειλές των πολιτών προς την εφορία ανέρχονται σήμερα στα 104 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 46% από το τέλος του 2014.

Προγραμματική δέσμευσή μας είναι μια νέα φορολογική πολιτική, με αναπτυξιακή διάσταση και κοινωνική μέριμνα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση κατατίθεται άμεσα το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο της νέας κυβέρνησης, το οποίο έχει προτεραιότητες:

 • Άμεση και σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ: Η πρώτη δόση, τον Σεπτέμβριο, θα είναι μειωμένη μεσοσταθμικά κατά 22%. Δεν εξαιρείται κανείς από τη μείωση του φόρου. Ταυτόχρονα όμως λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους πιο αδύναμους πολίτες και για τη μεσαία τάξη. Συγκεκριμένα, για τις μικρές ιδιοκτησίες μέχρι 60.000 ευρώ η ανακούφιση θα είναι της τάξεως του 30%. Για 60.000 μέχρι 70.000 θα είναι 27%. Για 70.000 μέχρι 80.000, 25%. Για 80.000 μέχρι 1.000.000, 20%. Και για τις πολύ μεγάλες ιδιοκτησίες, μόλις 14.841 φορολογούμενοι, 10%. Έτσι, άμεσα εκατομμύρια ιδιοκτήτες και τονώνεται η αγορά ακινήτων. Και όλα αυτά με όρους φοροδοτικής ικανότητας και αναλογικής ισότητας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που διαχρονικά και ουσιαστικά εκπροσωπεί τις λαϊκές δυνάμεις της χώρας».
 • Βελτίωση και διεύρυνση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τη ρύθμιση των 120 δόσεων: Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ, προκειμένου περισσότεροι οφειλέτες να μπορέσουν να είναι συνεπείς στη ρύθμιση. Το επιτόκιο που επιβαρύνει σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώνεται από το 5% στο 3%, τόσο για να μην υπάρξει μεγάλη επιβάρυνση του οφειλέτη, όσο και για λόγους ισότητας με τις οφειλές του Δημοσίου. Διευρύνεται η ρύθμιση, με την υπαγωγή σ’ αυτή όλων των νομικών προσώπων που έχουν βασική οφειλή μέχρι 1 εκατ. ευρώ. Για όσους εντάσσονται και παραμένουν στη ρύθμιση, αναστέλλονται οι κατασχέσεις και τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.
 • Καλλιέργεια φορολογικής συμμόρφωσης: Η εξαιρετικά ευνοϊκή ρύθμιση που θα ψηφιστεί, θα είναι η τελευταία. Μετά τη λήξη της, θα υπάρχει ένα μόνιμο, οικονομικά εύλογο και δίκαιο σύστημα πάγιων ρυθμίσεων, που θα αποτρέπει την ανάγκη καταφυγής σε έκτακτες ρυθμίσεις. Μετά από το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο, προγραμματική δέσμευση είναι η κατάθεση ενός νέου με ορίζοντα υλοποίησης την τετραετία. Ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο που θα συνιστά μια εκτεταμένη και συνεκτική μεταρρύθμιση. Μια μεταρρύθμιση η οποία θα απλοποιεί τη φορολογική νομοθεσία, ενσωματώνοντας στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όλες τις νομοθετικές αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια μέσα από τη δευτερογενή νομοθεσία της φορολογικής διοίκησης, τις εγκυκλίους και τη νομολογία Ανωτάτων Δικαστηρίων. Θα προβλέπει σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, τη μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 28% στο 24% για τα εισοδήματα του 2019. Θα ενσωματώνει τα διάσπαρτα φορολογικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων και των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη. Θα ενισχύει πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και θα περιλαμβάνει μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων. Θα ευνοεί τις οικονομίες κλίμακας και τις συνέργειες, ειδικά στον πρωτογενή τομέα. Θα αυξάνει τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα, θα αποσαφηνίζει την έννοια της φορολογικής κατοικίας, θα ενισχύει το καθεστώς προσέλκυσης μη-κατοίκων στην Ελλάδα.

Προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης είναι και μια συγκροτημένη νομοθετική παρέμβαση για την αγορά παιγνίων, με έμφαση στον ηλεκτρονικό στοιχηματισμό.

Τέλος, προγραμματική δέσμευσή αποτελεί και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, με την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων, με την ηλεκτρονικοποίηση δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, με την ενίσχυση και αποκομματικοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών, όπως είναι το ΣΔΟΕ. Θεσμοθετείται θέση Γενικού Διευθυντή που θα προΐσταται της ελεγκτικής αυτής Αρχής, ο οποίος θα επιλέγεται, με απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία, από την ιεραρχία της δημόσιας διοίκησης, και δεν θα διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. «Και πάει πολύ να κουνάνε το δάχτυλο στην κυβέρνηση όσοι, σε προγραμματικές δηλώσεις δικής τους κυβέρνησης, τον Ιανουάριο του 2015, δήλωναν ότι “θα εισέπρατταν μετριοπαθώς 3 δισ. ευρώ τον πρώτο χρόνο από την πάταξη της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του μαύρου χρήματος”. Και τελικά, αντί για 3 δισ. ευρώ σε 1 χρόνο, εισέπραξαν μόλις 300 εκατ. ευρώ σε 4 χρόνια! Συνεπώς, με την υιοθέτηση ρεαλιστικών οροφών δαπανών, με την αξιολόγηση δαπανών, με την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με την προώθηση συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με τη σωστή υλοποίηση του πλαισίου ρύθμισης για ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών και με την υψηλότερη μεγέθυνση της οικονομίας, έχοντας άρει πλήρως τους κεφαλαιακούς περιορισμούς, θα δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για την περαιτέρω, από το 2020, σταδιακή μείωση των φόρων. Δημοσιονομικός χώρος που όπως υποστήριξε χθες ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, εξαντλήθηκε από την απελθούσα κυβέρνηση» είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Μιλώντας για το τραπεζικό σύστημα, ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι «δυστυχώς, το καλοκαίρι του 2015, για λόγους που όλοι γνωρίζουμε, υπήρξε μια τρίτη, αχρείαστη, ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, με την οποία προστέθηκε κόστος στο Δημόσιο, μεταβλήθηκε η ιδιοκτησιακή δομή των πιστωτικών ιδρυμάτων και έχασαν τεράστια ποσά οι φορολογούμενοι.

Σήμερα, το τραπεζικό σύστημα σταδιακά ανακάμπτει. Οι προκλήσεις όμως παραμένουν.

Προγραμματική δέσμευσή μας είναι οι τράπεζες να αποτελέσουν, εκ νέου, μοχλό ανάπτυξης, μέσω της επανεκκίνησης χρηματοδότησης, με υγιή όμως τρόπο, επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Αυτό θα γίνει:

 • Με την ενίσχυση του ενεργητικού των τραπεζών. «Κλειδί» γι’ αυτό είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων, τα οποία ανέρχονται σήμερα στο 45% του συνόλου τους. Έτσι, εκτός των στόχων που έχουν ήδη τεθεί στα τραπεζικά ιδρύματα και οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν, η Κυβέρνηση θα προχωρήσει και τα δύο συστημικά σχέδια που έχουν εκπονηθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Με την ενίσχυση του παθητικού των τραπεζών. Η υλοποίηση της οικονομικής μας πολιτικής, θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αποταμιευτών στα πιστωτικά ιδρύματα, ωθώντας στην επιστροφή καταθέσεων και στην άντληση κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές. Ήδη, τα πρώτα δείγματα είναι ενθαρρυντικά.

Για τις αποκρατικοποιήσεις, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι τα τελευταία χρόνια σπαταλήθηκε πολύτιμος χρόνος και δοκιμάστηκε η αξιοπιστία της χώρας.

Προγραμματική δέσμευσή μας είναι η επιτάχυνση του συμφωνηθέντος προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Πρόγραμμα όμως που θα ενταχθεί σε μια εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία, μεταξύ άλλων, θα ενισχύει το κοινωνικό αποτύπωμα. Θεωρούμε ότι οι αποκρατικοποιήσεις μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας όταν εντάσσονται σε ένα εθνικό σχέδιο, διεξάγονται υπό όρους απόλυτης διαφάνειας και ενσωματώνουν την κοινωνική ανταποδοτικότητα. Δεν τις θεωρούμε μόνο ως μέσο αύξησης των δημοσίων εσόδων. Αλλά κυρίως ως καταλύτη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Για την ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Για τη δημιουργία πολλών, καλών θέσεων απασχόλησης» είπε ο ΥΠΟΙΚ.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, υπογράμμισε πως «η ιδιωτική ακίνητη περιουσία έχει απαξιωθεί εξαιτίας θεσμικών παρεμβάσεων της απελθούσας κυβέρνησης. Ενώ και στο πεδίο τη δημόσιας ακίνητης περιουσίας, όχι μόνο δεν επετεύχθη η βέλτιστη αξιοποίησή της, αλλά ούτε καν η αξιόπιστη καταγραφή και διαχείρισή της.

Προγραμματική δέσμευσή μας είναι να αποκτήσει πάλι αξία το ακίνητο του κάθε Έλληνα.

Τέσσερις είναι οι πυλώνες παρεμβάσεων:

 • Μείωση των φορολογικών βαρών, με στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και την αναθέρμανση της αγοράς.
 • Μείωση των διοικητικών βαρών, με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας.
 • Λήψη μέτρων θεσμικής θωράκισης της αγοράς ακινήτων, με στόχο την ωρίμανση και την αναβάθμισή της στα μάτια της επενδυτικής κοινότητας.
 • Ανάδειξη της αξίας της δημόσιας περιουσίας, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης αδρανών και απαξιωμένων περιουσιακών στοιχείων».

Για τις σχέσεις με τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων είπε ότι «ακρογωνιαίος λίθος των προγραμματικών δεσμεύσεών μας είναι η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα, καθώς και η συστηματική, ποιοτική και με χαμηλό κόστος δανεισμού χρηματοδότηση της χώρας από τις αγορές, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, με την επιτυχημένη έκδοση του 7ετούς ομολόγου. Έκδοση που πραγματοποιήθηκε με το χαμηλότερο επιτόκιο από τότε που η χώρα μπήκε στο ευρώ, στο μισό περίπου της αντίστοιχης έκδοσης του 2018. Όπως δήλωσε και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, η έκδοση αυτή συνιστά “απόδειξη εμπιστοσύνης των αγορών στις οικονομικές πολιτικές της νέας κυβέρνησης”.

Παράλληλα θα προχωρήσουμε και τις διαδικασίες για την αποπληρωμή δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Αυτός ο ενάρετος κύκλος, με χαμηλό κόστος δανεισμού, με υλοποίηση διαρθρωτικών παρεμβάσεων, με διόγκωση των επενδύσεων, με τόνωση της ρευστότητας και με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, θα ενισχύει διαρκώς την αξιοπιστία της χώρας.

Όλα αυτά θα συμβάλλουν στη βελτίωση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, οδηγώντας στη δυνατότητα μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων. Συνεπώς, ότι είπαμε προεκλογικά, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα, εντός και εκτός Ελλάδας. Και βήμα-βήμα το υλοποιούμε, με σοβαρότητα, τεκμηρίωση και αυτοπεποίθηση» τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Κατά τον υπουργό Οικονομικών, είναι «ξεκάθαρο ότι η βιώσιμη ανάταξη της οικονομίας και η προώθηση της κοινωνικής και ατομικής ευημερίας προϋποθέτουν επιταχύνσεις για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Προϋποθέτουν, όμως, όλες και όλοι, να επιδεικνύουμε σοβαρότητα και αξιοπιστία, μακριά από δημαγωγίες και λαϊκισμούς. Υπευθυνότητα και διορατικότητα, μακριά από τυχοδιωκτισμούς και καιροσκοπισμούς. Αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα, μακριά από πολιτικά παίγνια, ιδεοληψίες και ψευδαισθήσεις. Σεμνότητα και μετριοπάθεια, μακριά από έπαρση και αλαζονεία. Πολιτικό ήθος και ευπρέπεια, μακριά από ανούσια συνθήματα και πολιτικές εξαλλοσύνες.

Ο δρόμος που επί χρόνια βαδίζουμε παραμένει δύσβατος και ανηφορικός. Εύκολες λύσεις δεν υφίστανται, μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Με ευθύνη σας καλώ να εργαστούμε μεθοδικά, έξυπνα και σκληρά. Το χρέος απέναντι στην πατρίδα, τον ελληνισμό και τις νεότερες γενιές, μας επιβάλλει να περπατήσουμε τοn δρόμο προς το μέλλον, όλες και όλοι μαζί. Με εθνική αυτοπεποίθηση, σχέδιο και σκληρή δουλειά, είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε» κατέληξε ο υπουργός Οικονομικών.

NEWS