ΕΒΕΠ : Σε θετική κατεύθυνση το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο

by Expertnews.gr

Tο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ)  βλέπει σε θετική τροχιά το πολυνομοσχεδίου με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα», που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση πριν κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Σύμφωνα με το ΕΒΕΠ το σχέδιο νόμου, στα 17 μέρη με τα επιμέρους κεφάλαια και τα συνολικά 88 άρθρα, έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας για την επίτευξη του αναπτυξιακού άλματος που χρειάζεται η ελληνική οικονομία και στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, κρίνει θετικά 12 σημαντικές φιλοεπιχειρηματικές και φιλοεπενδυτικές αλλαγές.

Παράλληλα, τολμηρές, χαρακτηρίζει το ΕΒΕΠ και τις αλλαγές που εισάγει η νέα νομοθεσία στα εργασιακά, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Υπάρχουν 4 κεφάλαια με μέτρα για την καταπολέμηση της υποδηλωμένης και αδήλωτης εργασίας, με εξαιρέσεις στις κλαδικές συμβάσεις και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.

Την ίδια ώρα το Επιμελητήριο δεν σχολιάζει επί του παρόντος τα άρθρα του νομοσχεδίου για τα εργασιακά θέματα, πριν αυτά συζητηθούν με τους κοινωνικούς εταίρους και τοποθετηθούν επίσημα οι αρμόδιοι εργοδοτικοί φορείς.

Είναι γεγονός ότι, προσθέτει, ότι μέχρι σήμερα, οι επενδυτικοί νόμοι, αντί να λειτουργούν ως αναπτυξιακό εργαλείο, εγκλώβισαν τους επενδυτές σε διοικητικές διαδικασίες. Οι παρεμβάσεις που περιέχονται στο νομοσχέδιο παρακάμπτουν εμπόδια για την ολοκλήρωση εμβληματικών σχεδίων και διαμορφώνουν ένα φιλικό κλίμα για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Οι επερχόμενες 12 μεγάλες αλλαγές που επισημαίνονται από τις υπηρεσίες του ΕΒΕΠ είναι οι ακόλουθες:

1. Ο ρόλος του αναπτυξιακού νόμου

       Eισάγεται μια ευέλικτη διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από ορκωτούς-ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, καθώς και από πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπα, που πληρούν τα κριτήρια όπως ορίζονται σε σχετική διάταξη. Τα Επιμελητήρια και οι επιχειρήσεις-μέλη τους έχουν εμπιστοσύνη στον υποστηρικτικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα.

2. Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης

       Αποτυπώνονται και συγκεντρώνονται όλα τα γεωχωρικά δεδομένα, όπως όροι και περιορισμοί δόμησης, δάση και δασικές εκτάσεις, αιγιαλός, αρχαιολογικοί χώροι και περιοχές natura σε ένα “Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη”. H αποτύπωση του συνόλου των γεωχωρικών δεδομένων θα είναι δημόσια και δωρεάν προσβάσιμη μέσω διαδικτύου. Στον ενιαίο ψηφιακό χάρτη θα περιλαμβάνονται αποκλειστικά οι πληροφορίες που συνδέονται με την άσκηση επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας και χαρακτηριστικά των κτιρίων ή εκτάσεων που καταγράφονται.

3. Το Εθνικό Μητρώο Υποδομών

       Η έλλειψη ενός Εθνικού Μητρώου Υποδομών έχει ως συνέπεια να μην είναι σαφές ποιοι φορείς μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης, Οργανισμών, Περιφερειών και Δήμων έχουν την αρμοδιότητα για τη συντήρηση και τον έλεγχο των δημοσίων υποδομών και κτιρίων. Το σύστημα θα λειτουργεί σε ψηφιακή μορφή και όλοι θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για διατηρητέο κτίσμα και άλλο βάρος στην αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας. Προβλέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης σε “περιοχές υποδοχής”, όπως δημόσιες εκτάσεις, εγκαταλελειμμένες βιομηχανίες και ξενοδοχεία, καθώς και ακίνητα κοινωφελών χρήσεων που έχουν δεσμευθεί.

4. Οι παρεμβάσεις για την αναθέρμανση του κατασκευαστικού κλάδου

       Στο νομοσχέδιο δίνονται κίνητρα και γίνονται πολλές παρεμβάσεις για τη στήριξη του κατασκευαστικού κλάδου. Παράλληλα, προβλέπεται η άμεση θέσπιση 40% έκπτωσης για την ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, η αναστολή για 3 χρόνια του Φ.Π.Α. στις νέες οικοδομές και του φόρου υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων. Η μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22%, πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να αγγίξει το 30% σε βάθος διετίας και να συμπεριλάβει τα επαγγελματικά ακίνητα που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα.

5. Τα επιχειρηματικά πάρκα

       Γίνεται ευκολότερη η εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα και παρέχεται δυνατότητα διαμεσολάβησης μεταξύ φορέα διαχείρισης πάρκου και επιχειρήσεων για την άμεση επίλυση διαφορών. Εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται το καθεστώς έναρξης λειτουργίας μιας επιχείρησης σε πάρκο. Έτσι, μια επιχείρηση δεν θα χρειάζεται πλέον, εκτός της άδειας εγκατάστασης, ούτε άδεια λειτουργίας, ενώ θα αρκεί μια απλή γνωστοποίηση ότι ξεκινά τη δραστηριότητά της. Στις επιχειρήσεις εντός των πάρκων, θα θεσμοθετηθούν χαμηλότερες κατηγορίες περιβαλλοντικής κατάταξης έτσι ώστε να χρειάζονται ελαφρύτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση.

6.    Η απλούστευση αδειοδότησης για έναρξη βιομηχανικής δραστηριότητας

       Δεν απαιτείται πλέον έγκριση εγκατάστασης και καταργείται η κατηγορία “μεσαίας όχλησης”, για βιοτεχνικές και εμπορικές επενδύσεις που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 της περιβαλλοντικής κατάταξης. Η επιχείρηση θα γνωστοποιεί τη λειτουργία της, αλλά δεν θα βρίσκεται σε αναμονή για να ξεκινήσει τη λειτουργία της περιμένοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αδειοδότηση από την αρμόδια αρχή. Η πιστοποίηση και ο έλεγχος θα γίνεται όχι μόνο από δημοσίους αλλά και από ιδιωτικούς φορείς, εγκεκριμένους από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας με ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν την αμεροληψία και τις κυρώσεις, ενώ η δημόσια διοίκηση δεν απεμπολεί το δικαίωμα να διεξάγει η ίδια ελέγχους.

7.    Ο έλεγχος των επιχειρήσεων

Η έλλειψη ανθρωπίνων πόρων οδηγεί πολλές φορές σε ελλιπείς και μη στοχευμένους ελέγχους με αποτέλεσμα να ελέγχονται μόνο μικρές επιχειρήσεις αντί μεγάλων. Για να μην μειωθούν οι έλεγχοι, προβλέπεται ότι ελεγκτές μπορούν να είναι και φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα. Αυτό θα γίνεται πάντοτε με τις νόμιμες διαδικασίες, με παραχώρηση ή ανάθεση αρμοδιότητας των αρμόδιων δημόσιων ελεγκτικών αρχών. Προβλέπεται ότι κάθε καταγγελία θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο για να υπάρχει μια σωστή χαρτογράφηση των καταγγελιών των πολιτών για επιχειρήσεις και να μπορούν οι ελεγκτικές αρχές να βλέπουν το ιστορικό. Επίσης, προβλέπεται υποχρεωτική συνεργασία των ελεγκτικών αρχών για να αποφεύγεται το φαινόμενο να ελέγχονται οι επιχειρήσεις από διαφορετικές αρχές για τον ίδιο λόγο.

8.   Η νέα παρέμβαση για κεραίες ηλεκτρονικής τηλεπικοινωνίας

Προβλέπεται ενιαία ρύθμιση για τις κεραίες τηλεπικοινωνιών, με σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς. Η δημιουργία πάρκων κεραιών και η θέσπιση Εθνικού παρατηρητηρίου Η/Μ πεδίων βοηθά στον έλεγχο της τήρησης ορίων ασφαλούς έκθεσης στα πεδία. Το νομοσχέδιο έρχεται να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, στα πρότυπα διεθνών καλών πρακτικών, με βάση τις προδιαγραφές που παρέχονται στις Οδηγίες της ΕΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εισάγει τα διεθνή πρότυπα που έχει θεσπίσει η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από την Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) περί ασφαλών ορίων έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Ευνοεί την καινοτομία και τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση και τις ΜμΕ αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και επιταχύνει τη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης.

9.   Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανασχεδιασμού και Απλούστευσης Διαδικασιών

Αντιμετωπίζει τις δαιδαλώδεις διαδικασίες της επαφής με το δημόσιο και θέτει ως στόχο τη καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, που κοστίζει στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, αλλά και την ίδια την δημόσια διοίκηση. Στο πρόγραμμα, θα συμβάλουν όλες οι υπηρεσίες του κράτους και θα έχει διυπουργικό συντονισμό. Οι δράσεις απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών εντάσσουν την κατάργηση δικαιολογητικών και την κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου.

10. Η επιτάχυνση του έργου της Δικαιοσύνης

  Από τον Ιανουάριο του 2021, υποχρεωτικά, οι δικηγόροι και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους θα πρέπει να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα δικόγραφα και όλα τα έγγραφα στο ΣτΕ και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Η ψηφιοποίηση των ένδικων μέσων με ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση αποφάσεων μειώνει το κόστος για τους πολίτες και το κράτος, ενώ επιτρέπει την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.

11. Οι βελτιώσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.

Εφαρμόζεται απλούστευση για όλους τους τύπους εταιρειών ως προς τον έλεγχο των δημοσιευτέων στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. Μειώνονται οι πράξεις για τις οποίες το Γ.Ε.ΜΗ. διενεργεί έλεγχο και πλέον καταχωρούνται και δημοσιεύονται αυτόματα από τις εταιρείες. Για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες εξαιρούνται από την αυτόματη δημοσίευση οι εταιρικές πράξεις που αφορούν στη λύση, διαγραφή, αναβίωση και τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, με εξαίρεση τις προσωπικές εταιρείες.

12. Οι απλοποιήσεις για τις δημόσιες συμβάσεις

Απλοποιούνται οι προϋποθέσεις για τη σύναψη συμβάσεων μελέτης και κατασκευής δημοσίου έργου, προκειμένου να επιτευχθεί η ταχεία προώθηση των απαιτούμενων έργων υποδομών, κατά τρόπο απολύτως συμβατό με τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. Στις συμβάσεις παραχώρησης, μειώνεται το απαιτούμενο ποσοστό συντέλεση απαλλοτριώσεων στο 50%. Στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), προβλέπονται διαδικασίες επιτάχυνσης του έργου σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, θεσπίζοντας ανώτατο όριο ανταπόκρισης των υπηρεσιών στους τρεις μήνες. Τέλος, εισάγονται νομοτεχνικές αλλαγές στην διαδικασία απαλλοτρίωσης για υπέρτατο δημόσιο συμφέρον.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ, Βασίλη Κορκίδη «το πολυνομοσχέδιο προωθεί ένα ρηξικέλευθο μοντέλο που θα δώσει ισχυρή ώθηση στο επιχειρείν με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και την απασχόληση. Δίνει σημαντικά κίνητρα στην αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας και διευκολύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις σε δημόσια ακίνητα. Ξεκάθαρα, επιταχύνει τα βήματα της αξιολόγησης των επενδυτικών φακέλων, της σύστασης και αδειοδότησης για τη λειτουργία νέων επιχειρήσεων. Απλουστεύει χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες με γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο τρόπο. Εφαρμόζει τον ίδιο έλεγχο στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ. για όλους τους τύπους εταιρειών. Διευκολύνει την εγκατάσταση των επιχειρήσεων εντός σύγχρονων επιχειρηματικών και αναφέρεται στην αξιοποίηση της περιοχής πέριξ των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Το ΕΒΕΠ διαθέτει την οργάνωση και τη δυνατότητα να συνεισφέρει με τις υπηρεσίες του στην επίτευξη των 12 σαρωτικών αλλαγών του αναπτυξιακού νομοσχέδιου».

Την ίδια στιγμή με ανάρτηση του στα social media o Πρόεδρος κ Βασίλης Κορκίδης αναφέρει ότι, με πλούσια επιχειρηματική και αυτοδιοικητική ατζέντα συνεδρίασε το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη  στο ΕΒΕΠ

Με βασικούς στόχους τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της καινοτομίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναζωογόνηση των τοπικών αγορών των πόλεων της Περιφέρειας Αττικής, επιβεβαιώθηκε η συνέχιση της στενής συνεργασίας του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου (Π.Ε.Σ.) Αττικής με την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της Συνεδρίασης της 16ης Σεπτεμβρίου, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.).

Την 6η Συνεδρίαση του ΔΣ του Π.Ε.Σ. Αττικής, τίμησε με την παρουσία του ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος Πατούλης, καθώς επίσης και οι κυρίες Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Πειραιώς, Σταυρούλα Αντωνάκου, Π.Ε. Νήσων, Βασιλική θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη και Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δήμητρα Νάνου.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, χαιρετίζοντας το θεσμό του Π.Ε.Σ. Αττικής, αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της ανάπτυξης συνεργειών των έξι Επιμελητηρίων της Αθήνας και του Πειραιά, με την Περιφέρεια και δήλωσε την απόλυτη στήριξή του σε κάθε δράση για την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας. Επιβεβαίωσε την εποικοδομητική συνεργασία του Π.Ε.Σ. Αττικής και της Περιφέρειας και την επόμενη τετραετία για την επιχειρηματική ανάπτυξη, τη προώθηση ενός παραγωγικού και αναπτυξιακού προτύπου το οποίο θα στηρίζεται στα πραγματικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Αττικής, τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις, τη γνώση, την εκπαίδευση, την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία και την ποιότητα.

Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων, ως  Αντιπρόεδροι του Π.Ε.Σ. Αττικής, κ. κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, Π. Ραβάνης, Α. Μιχάλαρος, και ο Γενικός Γραμματέας Ι. Βουτσινάς, ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη και τις Αντιπεριφερειάρχες για τη παρουσία τους, ενώ κατέθεσαν προτάσεις που μπορούν να προωθηθούν μέσα από τις δράσεις των Επιμελητηρίων, αλλά και τη λειτουργία του Π.Ε.Σ.Α. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι τρεις κυρίες Αντιπεριφερειάρχες, για το όραμα και τα σχέδια που προτίθεται να υλοποιήσουν στις περιοχές ευθύνης τους, το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η συνεδρίαση διεξήχθη και ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος, εκφράστηκε η βούληση όλων για περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας και της αποτελεσματικότητας, ενώ οριοθετήθηκαν οι νέοι στόχοι και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

Η Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 – Προτάσεις Επιμελητηρίων για την εκπόνηση της Μελέτης της περιόδου 2021-2027.

Δίκτυο Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Προκηρύξεις Προγραμμάτων ΕΣΠΑ για Μ.μ.Ε.

Η γεωγραφία της επιχειρηματικής ανάπτυξης «Γεωβάση» και η περιβαλλοντική προστασία του Λεκανοπεδίου. – Μελέτη για το Μητροπολιτικό Πάρκο Δραπετσώνας.

Στρατηγική για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα “city Logistics” – Επιχειρηματικά Πάρκα και ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων στην Αττική.

Ανάλυση και παρατηρήσεις επί του Πολυνομοσχεδίου «Επιχειρώ στην Ελλάδα».

Εξέλιξη της διαδικασίας για τα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

Κρατικός προϋπολογισμός 2020 και φοροελαφρύνσεις.

Θέματα υδατοδρομίων, αστικών, οδικών μεταφορών και του Νόμου 4568/2018.

Αίτημα Π.Ε.Σ. Αττικής για αναγνώριση των Επιμελητηρίων σε ισότιμους κοινωνικούς εταίρους.

Πρόταση για τον ψηφιακό Μετασχηματισμό των Δήμων σε συνεργασία με τη Περιφέρεια.

Στη συνεδρίαση τιμήθηκε ο νέος Περιφερειάρχης με αναμνηστική πλακέτα για το πολυσχιδές έργο του και τη πολυετή προσφορά του στη τοπική αυτοδιοίκηση. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Π.Ε.Σ. Αττικής και Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, έκλεισε τη συνεδρίαση δηλώνοντας: «Ανέκαθεν, πίστευα πως η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην ανάδειξη του παραγωγικού ιστού και στη δημιουργία ενός νέου ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος από πλευράς διαδικασιών ίδρυσης, λειτουργίας και υποστήριξης επιχειρήσεων. Με στόχο τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας, προσδοκώ μία πολύ γόνιμη συνεργασία με τον φίλο Περιφερειάρχη και όλους τους Αντιπεριφερειάρχες Αττικής. Οι μέχρι τώρα δράσεις του Π.Ε.Σ.Α., αλλά και οι δρομολογούμενες, καθορίζονται από τη προοπτική, να δημιουργηθεί ένα φιλοεπενδυτικό και φιλοεπιχειρηματικό περιβάλλον στην Αττική, ανάλογο αυτού που επιχειρεί να διαμορφώσει το νέο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο…»
NEWS