Έρχεται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, εντός του Οκτωβρίου ψηφιστεί στη Βουλή

by Expertnews.gr

Οι πρώτοι που θα δουν ελάφρυνση στα εισοδήματά τους θα είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.

Νέα κλίμακα φορολογίας το 2020 εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες με εισαγωγή ενός χαμηλού συντελεστή 9% για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Νέα έκπτωση φόρου για τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων που κατοχυρώνεται με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Περισσότερα φορολογικά κέρδη για τους φορολογουμένους με παιδιά. Μειωμένος φορολογικός συντελεστής για τα επιχειρηματικά κέρδη και τα μερίσματα.

Τον Ιανουάριο του 2020 ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα χωρίς παιδιά και με ετήσιες αποδοχές 20.000 ευρώ θα διαπιστώσει αύξηση στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές του σχεδόν κατά 20 ευρώ, ενώ τον χρόνο θα γλιτώσει φόρο 257 ευρώ.

Από τον πρώτο μήνα του 2020 ο φόρος που θα παρακρατείται στους μισθούς και τις συντάξεις θα υπολογιστεί με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα.

Η μείωση του πρώτου συντελεστή της φορολογικής κλίμακας από 22% σε 9% για το τμήμα του εισοδήματος έως 10.000 ευρώ, σε συνδυασμό με τη διατήρηση του αφορολόγητου ορίου στα σημερινά επίπεδα των 8.636 ευρώ, οδηγεί σε μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους που φθάνουν:

  • Εως 177 ευρώ τον χρόνο για όσους δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 8.636 και μέχρι 20.000 ευρώ και δεν βαρύνονται με παιδιά. Για παράδειγμα, μισθωτός με εισόδημα 18.000 ευρώ που σήμερα πληρώνει φόρο εισοδήματος 2.060 ευρώ με την εφαρμογή της νέας κλίμακας θα δει τον φόρο να μειώνεται στα 1.883 ευρώ.
  • Εως 217 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδί και ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
  • Εως 257 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους με δύο προστατευόμενα παιδιά.
  • Εως 377 ευρώ ετησίως για όσους έχουν τρία παιδιά και τα εισοδήματά τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ.

Οι αλλαγές

Το πακέτο των φοροελαφρύνσεων για τα νοικοκυριά που θα περιληφθεί στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπει:

1. Διατήρηση του βασικού αφορολόγητου ορίου εισοδήματος για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στο επίπεδο των 8.636 ευρώ.

2. Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολουμένους από το 22% στο 9%. Η μείωση θα ισχύει μόνο για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι:

  • για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες θα μειωθεί από το 22% στο 9% ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από το βασικό αφορολόγητο όριο των 8.636 ευρώ και μέχρι τα 10.000 ευρώ,
  • για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους αυτοαπασχολουμένους θα μειωθεί από το 22% στο 9% ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος. Η μείωση φόρου για τους φορολογούμενους αυτούς φθάνει έως 1.300 ευρώ.

Το μέτρο θα ισχύσει για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά. Συνεπώς, θα προκαλέσει μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου στους μισθούς και τις συντάξεις που θα καταβάλλονται από το επόμενο έτος. Για τους αυτοαπασχολουμένους και τους αγρότες τα φορολογικά οφέλη θα γίνουν αντιληπτά το 2021 κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

3. Πρόσθετο αφορολόγητο όριο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που βαρύνει τους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

 

Νέα έκπτωση φόρου

Η επιβολή φόρου με συντελεστή 9% για το τμήμα του εισοδήματος έως 10.000 ευρώ, σε συνδυασμό με την αύξηση του αφορολόγητου ορίου κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, ανατρέπει τα ποσά της έκπτωσης φόρου που δικαιούνται  μισθωτοί, συνταξιούχοι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, η οποία σε κάθε περίπτωση κατοχυρώνεται με τις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι με ηλεκτρονικό χρήμα (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, e-banking κ.λπ.). Από την 1η Ιανουαρίου 2020 τα νέα ποσά της έκπτωσης φόρου που οδηγούν σε έμμεσο αφορολόγητο όριο διαμορφώνονται ως εξής:

  • 777 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες χωρίς προστατευόμενα παιδιά
  • 867 ευρώ για όσους έχουν ένα παιδί
  • 957 ευρώ για τους φορολογουμένους με δύο παιδιά
  • 1.177 ευρώ για τους φορολογουμένους με τρία παιδιά.

Ετσι, για τους μισθωτούς και συνταξιούχους ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση την νέα φοροκλίμακα και ο φόρος που προκύπτει ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του φορολογουμένου θα μειώνεται στη συνέχεια με την έκπτωση φόρου που αντιστοιχεί στον αριθμό των παιδιών του.NEWS