Την Τετάρτη τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο.

by Expertnews.gr

Ισχυρό αναπτυξιακό  φιλοεπενδυτικό μήνυμα στέλνει  η κυβέρνηση με το νέο αναπτυξιακό σχέδιο νόμου, το οποίο θα τεθεί προς διαβούλευση την Τετάρτη.

Η κυβέρνηση θέλει να κάνει την Ελλάδα, την αναπτυξιακή έκπληξη των επόμενων ετών για τον χώρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Μεταξύ άλλων το αναπτυξιακό νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

-Κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα και για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων 15 εκατομμυρίων ευρώ και άνω σε διάφορους τομείς και δραστηριότητες της οικονομικής ζωής.

–Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών και συγκέντρωσή τους σε one stop shop.

–Την ανάθεση σε τρίτους, κατά κύριο λόγο στις τράπεζες, της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου, όπως και του ελέγχου της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε αυτόν. Το κράτος θα ασκεί όταν απαιτείται τον ελεγκτικό ρόλο του.

–Τη δημιουργία Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη, δηλαδή μιας ηλεκτρονικής βάσης όλων των κρίσιμων γεωχωρικών δεδομένων που συνδέονται με την άσκηση επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας. Σήμερα, τα δεδομένα αυτά βρίσκονται διάσπαρτα, και συχνά όχι ψηφιακά, σε διάφορες υπηρεσίες του κεντρικού κράτους και της αυτοδιοίκησης.

Με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει απευθείας, μέσω του Διαδικτύου, απλή, έγκυρη, πλήρη και δωρεάν πληροφόρηση για θέματα όπως π.χ. οι ισχύουσες χρήσεις γης, οι όροι δόμησης, η ρυμοτομία, ο αιγιαλός, τα δάση, οι αρχαιολογικοί χώροι.

Αδειοδοτήσεις που προϋποθέτουν τέτοια δεδομένα, π.χ. άδειες δόμησης ή χωροθέτησης επενδύσεων, θα εκδίδονται υποχρεωτικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες βάσει των στοιχείων του ψηφιακού χάρτη.

Με τον τρόπο αυτόν ενισχύεται η οικονομική ζωή της χώρας και διευκολύνεται η καθημερινότητα, ενώ παράλληλα εξαλείφονται πιθανές εστίες γραφειοκρατίας, καθυστέρησης και διαφθοράς ως προς την παροχή των αναγκαίων δεδομένων από τη δημόσια διοίκηση. Η παρέμβαση αυτή υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί.

-Την ενεργοποίηση της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, μια πρόταση του προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού, μέσω της οποίας θα διαμορφωθεί μια αγορά δικαιωμάτων δόμησης με χρηματική αξία, με τη δυνατότητα ανακαίνισης των 20.000 διατηρητέων κτισμάτων που υπάρχουν σε όλη τη χώρα.

-Την άρση κάθε είδους γραφειοκρατικών εμποδίων, περιλαμβανομένων και αυτών που έθετε το ΚΑΣ εμποδίζοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα.

-Την επιτάχυνση των διαδικασιών της Δικαιοσύνης για επενδυτικά πρότζεκτ, ιδίως την ψηφιοποίηση των ένδικων μέσων.

-Την επιτάχυνση της αδειοδότησης των κεραιών των τηλεπικοινωνιακών παρόχων ώστε να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε ασύρματα δίκτυα, ειδικά σε δίκτυα 5G, που αφορούν την επιχειρηματικότητα νέας γενιάς. Οι ρυθμίσεις στοχεύουν στη συγκρότηση ενός εθνικού πλάνου, το οποίο θα οριοθετήσει το σχετικό οικοσύστημα και θα προσφέρει σε όλους τους συμμετέχοντες πλήρη εικόνα και προβλεψιμότητα. Στόχος να πραγματοποιηθεί δημοπράτηση του φάσματος στο τέλος του 2020.

-Εξαιρέσεις από την εφαρμογή όρων των συλλογικών ρυθμίσεων για νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

-Δημιουργία Μητρώου Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και Οργανώσεων Εργοδοτών. Υποχρέωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για να διασφαλίζονται η αναγκαία πληρότητα και διαφάνεια σε σχέση με την ταυτότητα και την αντιπροσωπευτική δυνατότητα των οργανώσεων.

–Ευθυγράμμιση του Εργατικού Δικαίου με τις συστάσεις του ILO (Διεθνές Γραφείο Εργασίας), όπως π.χ. στο πεδίο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων.

–Αλλαγή της ρύθμισης για την καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών, ώστε να προσδιορίζεται χρονικά πότε η καθυστέρηση των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη είναι αξιόλογη, ώστε αυτή να θεωρείται βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

–Πάταξη της υποδηλωμένης εργασίας.
NEWS