Συνάντηση Τάκη Θεοδωρικάκου, με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

by Expertnews.gr

Τα ζητήματα  του τουριστικού κλάδου συζητηθηκαν στη συνάντηση του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Ο ΣΕΤΕ εκπροσωπήθηκε από τους Γιάννη Ρέτσο-πρόεδρο, Γιώργο Βερνίκο-γενικό γραμματέα, Ιωάννα Δρέττα-διευθύνουσα σύμβουλο της Marketing Greece και τους γενικούς Διευθυντές ΣΕΤΕ και ΙΝΣΕΤΕ, Γιώργο Αμβράζη και Ηλία Κικίλια.

Όπως διαπιστώθηκε, η Ελλάδα χρειάζεται προτάσεις, λύσεις κι ένα σχέδιο που θα προσδιορίζει με σαφήνεια και ρεαλισμό τις δράσεις που θα οδηγήσουν σε μία μακρά, σταθερή και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.

Ζητούμενο είναι να εισέλθει σταδιακά σε έναν νέο κύκλο, με κύριο χαρακτηριστικό του την ωριμότητα, καθώς το τουριστικό προϊόν που σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τον ίδιο τον προορισμό είναι εκείνο που καθορίζει και την πορεία του τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ενεργός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση και λειτουργία των προορισμών αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τον Τουρισμό. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης  έταξε άλλων συζητήθηκαν :

_ Η αποτελεσματική διαχείριση προορισμών κι ο εκσυγχρονισμός υποδομών, καθώς η βασική λειτουργία προορισμών είναι αλληλένδετη με απλές καθημερινές βασικές ανάγκες (ενεργειακή επάρκεια, καθαριότητα, επαρκή αστυνόμευση, ενίσχυση υπηρεσιών υγείας, κ.ο.κ.) που αφορούν όλους, καταρχήν ως πολίτες και κατοίκους αυτής της χώρας και δευτερευόντως ως επαγγελματίες στον τουρισμό. Ειδικότερα, ως προς το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων, έμφαση δόθηκε σε παραδείγματα πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας από ολόκληρη την Ευρώπη με αμοιβαία οφέλη για κατοίκους, ιδιώτες, επαγγελματίες και τοπική αυτοδιοίκηση.

_ Η «παραγωγική» συνεργασία για τα νέα ΕΣΠΑ της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και τον σχεδιασμό των ΠΕΠ, που θα αποτελέσουν το μοναδικό και πλέον ισχυρό επενδυτικό εργαλείο κάθε Περιφέρειας. Στόχος πρέπει να είναι Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα πιο κοντά στους πολίτες, υποστηρίζοντας τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης και βιώσιμη ανάπτυξη.

_ Η προώθηση και προβολή των προορισμών, βάσει στρατηγικού σχεδιασμού και η σύνδεση ενεργειών marketing και προβολής με τη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος, πρωτίστως με τη διαχείριση του προορισμού.

_ Η αναλογικότητα κι ανταποδοτικότητα των τελών με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για τον τρόπο υπολογισμού των δημοτικών τελών για τις εποχικές επιχειρήσεις και τη θέσπιση κινήτρων σε επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει σύγχρονες διαδικασίες διαχείρισης απορριμμάτων.
NEWS