Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών στο ΚΕΑΟ μέχρι και τις 31 Μαΐου του 2020

by Expertnews.gr

Παράταση της ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών στο ΚΕΑΟ μέχρι και τις 31 Μαΐου του 2020, δίνει νέα νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας.

Οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών που έχασαν τις 120 δόσεις αλλά και αυτοαπασχολούμενοι-ασφαλισμένοι στα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ θα έχουν περιθώριο ένταξης στη ρύθμιση μέχρι και τις 31 Μαΐου του 2020.

Η παραταση αφορά  23.000 οφειλέτες οι οποίοι ενώ μπήκαν στη ρύθμιση τους πρώτους μήνες της εφαρμογής της ήδη την έχουν χάσει, είτε επειδή δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τις μηνιαίες δόσεις είτε επειδή δεν πλήρωσαν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, το συνολικό ποσό των οφειλών που αντιστοιχεί σε αυτές τις «χαμένες ρυθμίσεις» των 23.000 οφειλετών ανέρχεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του 2019 σε 370,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση, όσοι ανήκουν σε αυτή την πρώτη κατηγορία των οφειλετών θα πρέπει να πληρώσουν όλες τις δόσεις που έχασαν μέσα στο 2019 και φυσικά να συνεχίσουν να πληρώνουν τις μηνιαίες ασφαλιστικές τους εισφορές. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αίτηση για επανένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων γίνεται στο ΚΕΑΟ με τους ίδιους όρους με τους οποίους είχε γίνει και η αρχική αίτηση ένταξης στη ρύθμιση. 

Η άλλη κατηγορία των οφειλετών αφορά κυρίως ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους στα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών στον ΕΦΚΑ μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου του 2019, που ήταν η καταληκτική ημερομηνία. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος πρώτα γίνεται η αίτηση για βεβαίωση των οφειλών στον ΕΦΚΑ, ή και για επιβεβαίωση των στοιχείων του οφειλέτη και στη συνέχεια η διαδικασία προωθείται στο ΚΕΑΟ.

Σε αυτήν τη δεύτερη κατηγορία των οφειλετών οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση χωρίς δική τους ευθύνη, αλλά επειδή υπήρξαν προβλήματα στο σύστημα υποδοχής και επεξεργασίας των στοιχείων τους, δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία μέχρι τις 31 Μαΐου του 2020. 

Τι ισχύει για οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους 

Ειδικότερα για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο είναι απαραίτητη η ένταξη του ασφαλισμένου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο) να έχει γίνει μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, ώστε να υπολογιστεί η νέα οφειλή με το «κούρεμα» των προσαυξήσεων κατά 85% και στη συνέχεια να μπορούν οι συγκεκριμένοι οφειλέτες να ενταχθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου στο 2ο στάδιο της διαδικασίας που αφορά τη ρύθμιση των οφειλών στο ΚΕΑΟ.

Όμως, ειδικά σε αυτό το δεύτερο στάδιο της ρύθμισης διαπιστώθηκαν προβλήματα που δεν οφείλονταν στους οφειλέτες, αλλά στο ηλεκτρονικό σύστημα υποδοχής των αιτήσεων, κι έτσι δίνεται η παράταση ολοκλήρωσης της διαδικασίας μέχρι τις 30 Μαΐου.
NEWS