Ο Γιάννης Πλακιωτάκης, με τον Fabrice Leggeri

by Expertnews.gr

Με τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής – Frontex, Fabrice Leggeri, συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, στο υπουργείο.

Συζητήθηκαν η συνεργασία του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με τον Frontex και ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση του προσωπικού, την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και τη χρήση νέων τεχνολογιών στον τομέα της επιτήρησης του θαλασσίου πεδίου.

Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη για τη σταθερή παρουσία ενός υψηλού επιπέδου επιχειρησιακών δυνατοτήτων στα εξωτερικά θαλάσσια σύνορα της Ελλάδος και τη διασφάλιση ετοιμότητας για άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση απότομης επιδείνωσης των καταστάσεων, σύμφωνα με την αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά του, ο κ. Leggeri αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που επιτελείται από το Λιμενικό Σώμα για τη φιλοξενία μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκών μέτρων και την αποτελεσματική αξιοποίηση της προσφερθείσας τεχνικό-επιχειρησιακής συνδρομής, στο πλαίσιο των μικτών ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων που διεξάγονται στην Ελλάδα.

Τέλος, συζητήθηκαν η επικείμενη εφαρμογή του αναθεωρημένου Κανονισμού του Frontex και λεπτομέρειες για τη συγκρότηση και λειτουργία του Μονίμου Σώματος Συνοριοφυλάκων, καθώς και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού σχεδιασμού με έμφαση στην πρόληψη κρίσεων.NEWS