Κέντρο Αριστείας με θεματικό αντικείμενο τον σχεδιασμό και Ανακάλυψη Φαρμάκων

by Expertnews.gr

Η σύγκλητος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έπειτα από εισήγηση του πρύτανη Μελέτιου-Αθανάσιου Δημόπουλου αποφάσισε τη δημιουργία Κέντρων Αριστείας, στο πλαίσιο της  ερευνητικής δραστηριότητας, της  εξωστρέφειας, και της κοινωνικής προσφοράς  του πανεπιστημίου. Ένα από αυτά θα είναι το Κέντρο Αριστείας με θεματικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Ανακάλυψη Φαρμάκων (Drug Design and Discovery)». Σε αυτό θα συμμετέχουν ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα σχετιζόμενη με το παραπάνω θεματικό αντικείμενο, οι οποίες διαθέτουν την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες ερευνητικές υποδομές.

Το Κέντρο θα έχει ανοικτή δομή, υπό τη έννοια ότι επιπλέον ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να συνεργάζονται με αυτό.

Στόχοι της δημιουργίας Κέντρων Αριστείας είναι:

Η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων καινοτόμων ερευνητικών μεθοδολογιών ως προς:

(α)  τον σχεδιασμό καινοτόμων βιοδραστικών ενώσεων με τη βοήθεια υπολογιστικών (in silico) μεθόδων αιχμής,

(β)  τη σύνθεση καινοτόμων βιοδραστικών ενώσεων, με έμφαση στη χρήση συνθετικών προσεγγίσεων αιχμής (κατά προτίμηση φιλικών προς το περιβάλλον),

(γ)  τη μελέτη δραστικότητας (in vitro, ex vivo, in vivo) των καινοτόμων ενώσεων με τεχνολογίες αιχμής, συμπεριλαμβανόμενων High Throughput Screening Assays.

(δ)  την ανεύρεση και την ανάδειξη νέων μοριακών στόχων.

Η δημιουργία βιβλιοθήκης χημικών ενώσεων που παράγονται/έχουν παραχθεί/θα παραχθούν στο ΕΚΠΑ (εκτιμάται ότι θα αποτελεί τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη τη χώρα μας λόγω του αριθμού των ενώσεων που παρασκευάζονται στα Τμήματα Χημείας και Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ).

Η κατοχύρωση καινοτόμων ενώσεων (new chemical entities) με φαρμακολογική δράση και  διαμόρφωση σχεδίων αξιοποίησής τους.

Η υποστήριξη της Πολιτείας και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα στον τομέα σχεδιασμού και ανακάλυψης φαρμάκων, καθώς και τη διαμόρφωση σχεδίου για τη δημιουργία διασύνδεσης του Κέντρου Αριστείας του ΕΚΠΑ με ενδιαφερόμενες βιομηχανίες.

Και η εκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τα παραπάνω.

Η Συντονιστική Επιτροπή για την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου θα είναι η εξής:

  • Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Πρύτανης, ως Πρόεδρος
  • Αθανάσιος Τσακρής, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων/ καθηγητής Ιατρικής Σχολής ως αναπληρωτής Πρόεδρος
  • Γεώργιος-Ισίδωρος Κόκοτος, καθηγητής Τμήματος Χημείας
  • Θωμάς Μαυρομούστακος, καθηγητής Τμήματος Χημείας
  • Ανδρέας Τσοτίνης, καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής
  • Νικολαΐς Πουλή, καθηγήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής
  • Σπυρίδων Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Τμήματος ΒιολογίαςNEWS