Δράσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

by Expertnews.gr
Δράσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων-1

Δυο νέες δράσεις ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, σε ενημερωτική εκδήλωση της Περιφέρειας που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής, στον Πολύγυρο.
Οι δράσεις αυτές, συνολικού προϋπολογισμού 64 εκατομμυρίων ευρώ, εντάσσονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορούν στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, προβλέπουν την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών.
Σε δηλώσεις του κ. Τζιτζικώστας, χαρακτήρισε το 2019 “έτος επιχειρηματικότητας” για την Κεντρική Μακεδονία και τόνισε ότι συνολικά, αξιοποιούνται “περισσότερα από 120 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε δράσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, την κατάρτιση και την έξυπνη εξειδίκευση”.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού, η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 52 εκ. ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 100.000 ευρώ έως και 600.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Οι επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν: κατασκευές, διαμορφώσεις και κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, αγορά μεταφορικών μέσων, αγορά λογισμικού, κατασκευή ιστοσελίδας και E-shop και πιστοποίηση προϊόντων- υπηρεσιών -διαδικασιών.
Σχετικά με τη δράση για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, αυτή έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 12 εκ. ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Οι επιχορηγούμενες δαπάνες αφορούν: κατασκευές, διαμορφώσεις και κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου, προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, αγορά μεταφορικών μέσων, αγορά λογισμικού, κατασκευή ιστοσελίδας και E-shop και πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών, συμβουλευτικές υπηρεσίες και συμμετοχή σε εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού.
Η ημερομηνία έναρξης των ηλεκτρονικών υποβολών (www.ependyseis.gr) των αιτήσεων και για τις δράσεις ξεκίνησε στις 12 Μαρτίου 2019 ενώ η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικών υποβολών των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου 2019.

Πηγή: https://www.amna.gr
NEWS