Ο Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσίασε το νομοσχέδιο για τα επιχειρηματικά πάρκα

by Expertnews.gr

  Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο το νομοσχέδιο για τα επιχειρηματικά πάρκα.


Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται η δημιουργία ενός νέου ενιαίου πλαισίου ικανού να προσελκύσει επενδυτές για την ανάπτυξη νέων Επιχειρηματικών Πάρκων, την ανανέωση των ήδη υφισταμένων, καθώς επίσης και τη σταδιακή και εντός πενταετίας υπαγωγή όλων των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) σε ένα ενιαίο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας, με τον όρο «Επιχειρηματικά Πάρκα» να αφορά πλέον σε όλους τους ΟΥΜΕΔ.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι:

-Η δημιουργία ενός πλαισίου ικανού να προσελκύσει επενδυτές για την ανάπτυξη νέων επιτυχημένων και λειτουργικών Επιχειρηματικών Πάρκων.

-Η αξιοποίηση και άνθηση παλιών ΟΥΜΕΔ που λειτουργούν ήδη, εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο τις δυνατότητες που τους παρέχονται με το προτεινόμενο νομοσχέδιο.

-Η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας και η αναθέρμανση της βιομηχανίας. 

-Η υπαγωγή όλων των ΟΥΜΕΔ σε ένα και ενιαίο νομικό πλαίσιο, σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσματικό.

-Η επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων κατά τη λειτουργία των ΟΥΜΕΔ, με την παροχή νέων πρακτικών νομικών εργαλείων και διαδικασιών.

-Η επικαιροποίηση και απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης ΟΥΜΕΔ, απαλλάσσοντάς την από περιττή γραφειοκρατία και παρωχημένα οικονομικά κριτήρια και η εισαγωγή πιο αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου της αξιοπιστίας των Εταιρειών Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πάρκων.

-Η διευκόλυνση ίδρυσης Επιχειρηματικών Πάρκων και σε μικρότερες εκτάσεις από το προϊσχύσαν καθεστώς, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις τεχνοοικονομικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

-Η διευκόλυνση ίδρυσης Επιχειρηματικών Πάρκων αξιοποιώντας τις δυνατότητες της κάθε περιοχής για διασύνδεση του ΟΥΜΕΔ με προμηθευτές και καταναλωτές.

-Η δυνατότητα μεταβίβασης της διαχείρισης των ΟΥΜΕΔ, εφόσον υπάρχει η σχετική βούληση για αυτό τόσο από τον σημερινό φορέα διαχείρισης όσο και από τυχόν ενδιαφερόμενους.

NEWS